• 12 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-65014
Functiebenaming: Maatwerker
Omvang: 1 fte (in verband met de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken betreft het voorlopig een tijdelijke functie voor de duur van één jaar)
Cluster / Team: Sociale Zaken, team Werk
Schaalniveau: 9 (Afhankelijk van de ontwikkeling van de functie zal deze t.z.t. opnieuw worden gewaardeerd).


Algemene informatie
Voor de aanpak van meervoudige, complexe problemen (oftewel multi-problematiek) is in de stadsdelen 1 t/m 5 een gebiedsgerichte aanpak vormgegeven. Hiertoe zijn vijf gebiedsteams en één stadsbreed regieteam opgericht. Doel van de aanpak is het principe van één gezin, één plan, één regisseur op een kwalitatief goede en efficiënte wijze uit te voeren. Het voordeel van organiseren op gebiedsniveau is dat de sociale kaart beter bekend is bij professionals, deze elkaar beter kennen en eenvoudiger samenwerken. Het gaat om een samenhangende aanpak vanuit Sociale Zaken, Veiligheid & Leefbaarheid waarbij de kwaliteit van leven van de inwoners centraal staat. Door ondersteuning te organiseren waarbij de verhelderende vraag leidt tot dat wat nodig is, met als uitgangspunt:
 • beter aansluiten bij de daadwerkelijke behoeften van de inwoner én
 • recht doen aan hun eigen kracht, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en eigen regie.
We zijn op zoek naar een maatwerker die “de spin in het web” is voor inwoners met multi-problematiek.

Hoofdtaken
 • Begeleidt intensief en coacht individuen/systemen waar sprake is van multi-problematiek;
 • Ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de problematiek en uitzicht op de gewenste toekomst (middels brede vraagverheldering aan de hand van de leefgebieden Zelfredzaamheids-Matrix);
 • Is in staat inwoner (i.s.m. het systeem) eigen oplossingen te laten bedenken om een positieve spiraal te realiseren. Ondersteunt bij het maken van een eigen plan van aanpak en het stellen van prioriteiten. Doelen, (tussentijdse) resultaten en acties van alle betrokkenen zijn hierin helder beschreven;
 • Ondersteunt inwoner bij het organiseren van informele & professionele ondersteuning en regisseert de ondersteuning die wordt ingezet;
 • Stimuleert zelfregie en zelfredzaamheid;
 • Weegt maatschappelijke kosten-baten af op basis van de situatie (wat is het effect van het plan van aanpak vs de kosten ervan in relatie tot het effect van inzet van ondersteuning conform de reguliere werkwijze);
 • Heeft als doel om een integrale aanpak beschreven in het plan van aanpak te realiseren, ook wanneer onderdelen hiervan niet passen binnen de bestaande regels. Daarbij worden wetten niet overtreden, maar wordt ruimte gezocht voor de voorgestelde oplossingen;
 • Bewaakt de voortgang: het uitvoeren van acties, het realiseren van de tussentijdse resultaten en het behalen van de gestelde doelen;
 • Neemt deel aan gebieds- en regieteam en speelt een verbindende rol tussen de deelnemers in het gebieds-/regieteam (wie pakt wat op in welke volgorde?) en hakt knopen door indien nodig in belang van inwoner;
 • Heeft vanuit de gemeentelijke regierol korte lijnen met het voorliggend veld, de vakteams binnen Sociale Zaken (Jeugd, Jongerenloket/Leerplicht/RMC, WMO, Inkomen, Werk), Veiligheid & Leefbaarheid;
 • Onderhoudt zijn of haar netwerk.
Functie-eisen
 • HBO werk- en denkniveau (afgeronde opleiding)
 • Aantoonbare ervaring in het werkveld van het Sociale Domein met als pré kennis van de sociale kaart in Sittard-Geleen
 • Basishouding: staat naast mensen en kan meedenken vanuit de realiteit en het perspectief van mensen, bouwt vertrouwen op, zet inwoner in eigen kracht, werkt laagdrempelig en outreachend. Is in staat te werken in gespannen situaties en deze om te buigen naar constructieve samenwerking
 • Coachingsvaardigheden
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden (woord- en schrift)
Competenties
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatieven nemen (creativiteit, out of the box denken)
 • Analytisch- / inlevingsvermogen
 • Regisseren & samenwerken
 • Stressbestendig, zelfstandig
 • Resultaatgericht
 • Coachen
Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Meerle Bosman, verantwoordelijk voor gebiedsgericht werken (telefoon 046-477 7188).

Voor vragen over de procedure met Monique Huveneers, adviseur HRM (telefoon 046-477 7447).

Selectieprocedure
Je kunt tot en met 24 juli a.s. reageren via de button "solliciteren". Op donderdagochtend 26 juli vindt de sollicitatiegesprekken plaats.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld