• 8 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64391

Functiebenaming: Consulent Jeugd
Omvang: 1fte
Cluster / team: Sociale Zaken / unit Jeugd
Schaalniveau: 9 (minimaal bruto € 2.591,-- per maand en maximaal € 3.805,-- bij een fulltime dienstverband.)

Algemene informatie
Een van de speerpunten van de gemeente Sittard-Geleen is dat iedereen participeert in de samenleving. Alle middelen en instrumenten van het cluster zijn gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers. Werkzoekenden leiden we toe naar werk of indien dit nog niet haalbaar is naar andere vormen van participatie. Aanvragers van ondersteuning op gebied van zorg of financiële bijstand worden geholpen om actieve deelname aan de samenleving te vergroten waarbij een maximaal beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt gedaan. Voortijdig schoolverlaters worden teruggeleid naar school of naar alternatieve vormen van opleiding of werk.

De diverse taakvelden op het gebied van maatschappelijke participatie zijn binnen het cluster geplaatst om zo verbinding en versterking te creëren en de regie te nemen op een aantal majeure maatschappelijke ontwikkelingen van het nieuwe kabinet: kanteling WMO; decentralisatie AWBZ; Participatiewet en de aanpak onderkant arbeidsmarkt.

Jeugd
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. De unit jeugd is een fris jonge unit die vol enthousiasme de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdhulp op zich neemt. De samenwerking met ouders, opvoeder(s) en het kind staat hierbij voorop waarbij wij nadrukkelijk uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en kracht. Met een actieve opstelling wordt ingezet op het organiseren van de juiste (mate van) zorg en of hulpverlening. Waar de veiligheid van het kind in het geding is, nemen wij nadrukkelijk stelling, anticiperen op de situatie en ondernemen de juiste acties.

Voor het versterken van onze unit zijn we op zoek naar een consulent Jeugd met een paramedische achtergrond (bijvoorbeeld ergotherapie, fysiotherapie of verpleegkundige).

Hoofdtaken
 • Adviseer en informeer je kinderen, jeugdigen, ouders en opvoeders daarbij uitgaande van de eigen kracht, zelfregie, betrokkenheid en participatie;
 • Ben je gespecialiseerd in het indiceren van jeugdhulp voor jeugdigen met een verstandelijke, somatische, lichamelijke, zintuiglijke en psychiatrische beperking;
 • Ondersteun je een gezin bij het maken van een eigen hulpverleningsplan (één gezin, één plan, één regisseur);
 • Verbind je gezamenlijke en individuele aanpak
 • Ben je primair verantwoordelijk voor het besluitvormingstraject, het maken van een gespreksverslag, het afgeven van een beschikking en de realisatie van professionele hulp;
 • Verzorg je de afstemming en bemiddeling naar andere organisaties;
 • Beweeg je je in uiteenlopende systemen, vertegenwoordig je het standpunt van de organisatie en behartig je haar belangen;
 • Bemiddel en intervenieer je bij crisissituaties, vermoedens van kindermishandeling en/ of bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind.
Functie-eisen
 • Een duidelijke visie en open kijk op de veranderingen in de jeugdzorg; zichtbaar, aanspreekbaar en de doelgroep actief benaderend
 • HBO werk- en denkniveau (paramedisch, bijv. ergotherapie, fysiotherapie of verpleegkundige), aangevuld met relevante cursussen, o.a. op het gebied van (gemeentelijke) wet- en regelgeving en registratie als Jeugdzorgwerker (SKJ) of BIG geregistreerd
 • Flexibiliteit, enthousiasme en durf om de professionele ruimte te pakken en buiten gebaande paden te treden
 • Meerjarige relevante werkervaring
 • Analytische en diagnostische vaardigheden
 • Kennis van sociale kaart, inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie
 • Uitstekende contactuele eigenschappen (zowel mondeling als schriftelijk)
 • In het bezit van een rijbewijs en auto
Competenties
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewust
 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Inlevingsvermogen
 • Regisseren
Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Eric van Mulken, unit-coördinator Jeugd (tel 046-477 8616).
Voor vragen over de procedure met Monique Huveneers, adviseur HRM (tel. 046-477 7697).

Selectieprocedure
Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Je kunt tot en met 21 juni a.s. reageren via de 'button' solliciteren

Gesprekken zullen plaatsvinden in week 26.