• 14 juni 2019
  • Vacaturennummer lv-70133
Nederlandse Koolzuur Centrale Logo Nederlandse Koolzuur Centrale B.V. gevestigd te Sittard (opgericht in 1895) is een toonaangevende onderneming op het gebied van verkoop en distributie van industriële en voedingsmiddelengassen voor toepassing binnen de industrie (lassen en snijden) en voedingsmiddelenindustrie (verwerking en verpakking). Het werkgebied omvat Nederland, België en Duitsland. Onze afnemers maken graag gebruik van de mogelijkheden van Nederlandse Koolzuur Centrale omdat deze met veel gevoel voor service met steeds meer succes in de markt opereert. De onderneming kenmerkt zich door een informele werksfeer die mede te danken is aan de positieve instelling van alle personeelsleden. De strategie van het bedrijf is gebaseerd op vertrouwen in de toekomst waarbij de verdere groei wordt gerealiseerd door uitbreiding van het productenpakket in bestaande markten en de ontwikkeling van nieuwe markten.

Het nieuw te vormen technisch expertisecentrum van de Nederlandse Koolzuurcentrale te Sittard wordt het technisch hart van de organisatie. Vanuit dit technisch expertisecentrum wordt de techniek binnen de organisatie aangestuurd, geborgd, gespecificeerd en gedocumenteerd en wordt technische ondersteuning geboden aan de afdelingen sales, customer service /distributie en productie waar het gaat om vragen rond techniek, van het oplossen van storingen tot het technisch mogelijk of voor een klant op maat (laten) maken van gasopslag- en vulinstallaties.

Om te zorgen voor een verdere optimalisatie van onze dienstverlening bij een toenemende vraag naar onze productenen diensten vanuit de markt zijn wij op zoek naar een

HOOFD TECHNIEK

Een technisch zwaargewicht die gaat voor samenwerken en borging in de organisatie


Als hoofd techniek bent u verantwoordelijk voor de werking, kwaliteit en veiligheid van de technische productie (gasvul en opslag) installaties en materieel (tankauto’s) van de organisatie, alsmede van de technische diensten, oplossingen en producten die door de Nederlandse Koolzuurcentrale aan klanten geleverd worden. Deze verantwoordelijkheid neemt u door een duidelijke visie op en standaard voor de techniek binnen de organisatie te ontwikkelen en zaken als onderhoud, kwaliteit, veiligheid en technische training te documenteren en te borgen in de processen en systemen. Dit laatste in samenwerking met de teamleiders cilinderproductie en de Manager customer Service / Distributie, die naast de distributie van cilinders de verschillende processen rond installatie en onderhoud van gasopslag systemen bij klanten stuurt.

In deze functie krijgt u te maken met een zeer brede scope op technisch vlak; van high level overzicht over het geheel, tot het oplossen van een storing in een installatie. Dit maakt de functie uitermate interessant en afwisselend, maar ook veeleisend. U stuurt de installatie en het onderhoud van gasopslagsystemen en installaties bij klanten aan, bent het eerste aanspreekpunt voor externe keuringsinstanties en houdt toezicht op en bouwt processen uit die kwaliteit en veiligheid waarborgen. U verzorgt de training van medewerkers van de organisatie m.b.t. de technische aspecten van hun werk, stuurt de afdeling engineering aan en zet een interne technische dienst op. U bent sparringpartner voor sales waar het gaat om het verzorgen van maatwerkoplossingen voor klanten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de specificatie en inkoop van technische systemen, producten en diensten.

U rapporteert aan de General Manager en maakt deel uit van het managementteam, samen met de Manager Customer Service / Distributie, de Salesmanager en het Hoofd Administratie. Als hoofd Techniek bent u in staat consequenties van besluiten voor het technisch vlak te overzien en te vertalen naar concrete acties ten aanzien van het proces en medewerkers. U werkt zeker in het begin van uw aanstelling nauw samen met één van de directeuren van de organisatie, die op dit moment de belangrijkste kennisdrager met betrekking tot techniek is. De bedoeling is dat u deze expertrol overneemt door een lerende houding aan de dag te leggen en daarnaast initiatieven te nemen om zaken te documenteren en borgen in processen waardoor u op redelijke termijn de techniek binnen de organisatie beheerst en kunt overdragen. Uw kennis is dan breed en diep genoeg om overzicht over het geheel te hebben en in staat te zijn hands on ondersteuning te bieden bij het oplossen van storingen in installaties. Uw bijdrage verwachten wij vervolgens in het zetten van de standaard voor en nemen van de verantwoordelijkheid voor de technische gang van zaken binnen de organisatie en, niet minder belangrijk, in het zodanig borgen van technische kennis, kwaliteit en veiligheid (-bewustzijn) in de processen dat het geheel op een hoger en consistent peil komt.

Functie eisen
HBO/TU werktuigbouw Gevoel voor kwaliteit en veiligheid en de borging hiervan binnen de processen Een kennisdrager en expert die zich de specifieke techniek van gasopslag en vul systemen en installaties snel eigen kan maken. Een team player en netwerker die in staat is de toegevoegde waarde van het technisch expertisecentrum binnen de organisatie voor zich te zien en vanuit die visie door samenwerking met alle onderdelen van de organisatie vorm te geven als kloppend technisch hart dat ten dienste staat aan de groei van de organisatie als geheel.

Wij bieden
Een organisatie continu in beweging, waarbij u de vrijheid krijgt om zelfstandig te functioneren en naar eigen inzicht tehandelen. Veelzijdige en verantwoordelijke functie, waarin u zowel beleidsmatig als operationeel actief bent. Opereren binnen een jong, hecht en enthousiast team (gemiddelde leeftijd is 35 jaar). Nederlandse Koolzuur Centrale is een waarden gedreven bedrijf met een grote aandacht voor het welzijn en de toekomst van haar medewerkers, sociale relaties zijn eerlijk en opbouwend. Bij iedere vacature past een bij de functie passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Stuur uw CV met motivatiebrief naar vacatures@LCO2.eu en richt deze aan Afdeling PZ. Voor meer informatie kan u zich richten tot Tiny van Driel, tel. 06-39857310.