• 12 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64448


Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) met diverse locaties in Heerlen en Sittard.

Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van ruim 200 opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg. Met meer dan 8.000 studenten is Arcus de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en tevens leverancier van werknemers aan het bedrijfsleven. Het MBO is sterk in beweging en Arcus biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, het aanbod aan opleidingen nog optimaler vorm te geven. Kortom een opleidingencentrum met ambitie en potentie.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een beleidsondersteuner (m/v) binnen de STIP van het Arcus.

BELEIDSONDERSTEUNER (INTERN/AMBULANT BEGELEIDER)

(0,4-0,5 fte)

vacaturenummer: 2018-129


Arcus heeft een aantal van haar ondersteunende processen opnieuw ingericht onder STIP. Dit is een aantal jaren geleden parallel gelopen met het in gebruik nemen van de Campus. Vanuit de gedachte dat Arcus via aantrekkelijk onderwijs een kwaliteitsimpuls wil geven, levert STIP o.a. ondersteuning bij de ontwikkeling van onderwijs en begeleiding van de student. De komende jaren wordt gewerkt aan kwaliteit van het onderwijs waarbij begeleiding van de student, rendementen en ondersteuning van de onderwijsprocessen van belang zijn.

Globale functie-inhoud:
 • signaleren en analyseren van ontwikkelingen binnen jouw vakgebied maar ook op het gebied van wet- en regelgeving en toezichtkaders binnen het middelbaar beroepsonderwijs;
 • initiëren, ontwikkelen en opstellen van (beleidsmatige) kaders, doelen, uitgangspunten en bijbehorend instrumentarium;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van partijen en bijdragen aan het bij elkaar brengen van (tegengestelde) belangen binnen jouw vakgebied;
 • professionaliseren / coachen van de mentoren;
 • inhoudelijk en vanuit de vakdiscipline coördineren van de samenwerking binnen Arcus om begeleiding van de student optimaal te laten functioneren;
 • zorgadviesgesprekken voeren, waarbij de problematiek van de student op school en binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht;
 • meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van het zorgbeleid;
Functievereisten:
 • wij verwachten een afgeronde HBO opleiding zoals SPH, MWD of een soortgelijke opleiding;
 • aantoonbare kennis en ruime werkervaring in het speciaal onderwijs;
 • goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden gericht op het bereiken van resultaat;
 • sterk gericht op teamwerk en samenwerking binnen en buiten de organisatie;
 • uitstekend analytisch vermogen.
Wij bieden:
 • werk in een organisatie en team met ambitie en verandervermogen;
 • ruimte om hier een eigen inbreng in te hebben en mede richting aan te geven;
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • we bieden een structurele functie.
Salaris:
Schaal 10 conform CAO MBO, minimaal € 37,510 / maximaal € 56,105 bruto op jaarbasis bij een fulltime dienstverband (dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen:
Wil je meer weten over Arcus? Bezoek onze website www.arcuscollege.nl.
Wil je meer over deze functie weten, neem dan contact op met de heer John Raeven onder telefoonnummer: 06-51006472.

Sollicitatie:
Aan belangstellenden wordt verzocht vóór 26-06-2018 te reageren. Je kunt uitsluitend solliciteren via de website van Arcus, bij de betreffende vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.