• 14 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68309
Gemeente Sittard-Geleen
Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg met volop kansen, een bloeiende economie voor de gemeente en de regio, een rijke historie en aantrekkelijke omgeving. We werken samen met inwoners en partners aan een gemeente waarin het goed wonen, leven, werken en ontspannen is. Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 800 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, 4 clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.

Als cluster Beleid leveren we betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgen we dat aan de voorkant van processen gestuurd kan worden, zorgen we dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft (strategische frontoffice) en zorgen we voor heldere opdrachten richting uitvoering (opdrachtgeverschap). Binnen het cluster Beleid is, in drie teams (ruimtelijke-, maatschappelijke- en economische ontwikkeling), de beleids- en ontwikkelcapaciteit van de organisatie gebundeld.

Het team Ruimtelijke ontwikkeling (RO) van de gemeente Sittard-Geleen bestaat uit de beleidsvelden wonen, milieu, ruimtelijke kwaliteit (stedenbouw, natuur, archeologie en monumenten) en mobiliteit.

Wij zoeken
Voor het laatstgenoemde beleidsveld Mobiliteit zijn wij op zoek naar een enthousiaste, proactieve, inhoudelijk sterke en passievolle collega om toe te voegen aan het huidige team.
 • Integer en betrouwbaar
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Helikopterview met integrale visie
 • Focus op taak en rol
 • Resultaat gedreven werkhouding, onderhandelingsbewust en daadkracht
 • Communicatief: open, eerlijk, luisterend oor
De functie
Doel van functie is het inhoudelijk mede vormgeven van het strategisch/tactisch mobiliteitsbeleid ten aanzien de stad (en regio) en uitvoering geven aan integrale, complexe vraagstukken op het gebied van verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Hoofdtaken
 • Ontwikkelen en opstellen van mobiliteitsbeleid op strategisch en tactisch vlak
 • Ontwikkelen en opstellen van monitoring en evaluatie op het brede taakveld van mobiliteit
 • Het opstellen, uitvoeren en aansturen van beleidsonderzoek op het taakveld van mobiliteit
 • Het volgen van trends en het vertalen naar nieuw mobiliteitsbeleid
 • Adviseren van Bestuur en management op brede taakveld van mobiliteit
 • Leveren van bijdragen aan integrale gebiedsontwikkelingsprojecten in nauwe samenwerking met andere disciplines als stedenbouw, groen, natuur en landschap, milieu en duurzaamheid, wonen en economie, monumenten en archeologie en beheer van openbare ruimte

Wij vragen
 • HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Afgeronde opleiding (HBO of WO) Mobiliteitswetenschappen, Verkeerskunde of een vergelijkbare richting
 • Ruime ervaring in beleidsveld Verkeer en Mobiliteit
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis ten aanzien van het (mede) opstellen van Mobiliteitsvisies, strategisch beleid en majeure ruimtelijke projecten
 • Zelfstandig kunnen opereren in een complexe bestuurlijke omgeving en een snel veranderende maatschappelijke context
 • Verbinding kunnen leggen en invulling geven aan langdurige samenwerking met partners in de samenleving (privaat en publiek)
Wij bieden:
Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega’s aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering. Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Wij bieden een uitdagende baan op basis van 1,0 fte met een bruto maandsalaris van maximaal €4.859 (functieschaal 11), op fulltime basis (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). Daarbovenop heeft u de beschikking over een Individueel Keuzebudget van (17,05% hierin zit vakantiegeld 8%,eindejaarsuitkering 6,75%, levensloopbijdrage 1,5% en bovenwettelijke uren 0,8%). Als medewerker bepaal jezelf wanneer je dit laat uitbetalen. Deze vacature betreft een fulltime functie van 36 uren per week.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Eerst meer weten?
Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met John Janssens, teammanager a.i. Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 06-21253048 of Relinde Zits(adviseur HRM), 06-50203319.

Heb je interesse? Durf je de uitdaging aan?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 25 februari 2019 tegemoet.
De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 28 februari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.