• 10 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-64969

Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) met diverse locaties in Heerlen en Sittard.

Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van ruim 200 opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg. Met meer dan 8.000 studenten is Arcus de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en tevens leverancier van werknemers aan het bedrijfsleven. Het MBO is sterk in beweging en Arcus biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, het aanbod aan opleidingen nog optimaler vorm te geven. Kortom een opleidingen centrum met ambitie en potentie.

Met ingang van 01-09-2018 zijn wij op zoek naar een medewerker (m/v) binnen STIP, team onderwijsadministratie van het Arcus.

ADMINISTRATIEF SECRETARIEEL MEDEWERKER (0,7 FTE)

vacaturenummer: 2018-164


Globale functie-inhoud:
Aanmelden, inschrijven en voorbereiden intake:
 • De aanmeldingen verwerken van nieuwe studenten;
 • Het compleet maken van het dossier voor de intake;
 • Afname van de AMN testen;
 • Afhandeling na het plaatsingsadviesgesprek;
 • Toevoeging getekende OOK en diploma/cijferlijst vooropleiding.

Bekostiging student:
 • Het verwerken van de mutaties van zittende studenten;
 • Nieuwe OOK aanmaken of uitschrijven met bewijs van uitschrijving;
 • Aanmaken en verwerking van de praktijkovereenkomsten;
 • Digitale aanlevering van studentdossier bij DUO, lees BRON;
 • Doel: bij alle werkzaamheden de bekostiging veiligstellen.

Kwaliteit en controle:
 • Medewerking verlenen bij interne- en externe audits waaronder de accountantscontrole.
Functievereisten:
 • kennis van de Nederlandse spelling en grammatica;
 • bekendheid met de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de instelling en (indien relevant) daarbuiten;
 • vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal en het maken van overzichten, tabellen, schema's, grafieken, e.d.;
 • vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie;
 • vaardig in het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van de notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven;
 • vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken en houden van afspraken.
Relevante competenties:
 • klantgerichtheid;
 • doorzettingsvermogen;
 • flexibiliteit;
 • initiatief;
 • resultaatgerichtheid
 • ervaring in het werken met Eduarte;
 • kennis van specifieke regelgeving VAVO en Taaltrajecten.
Wij bieden:
 • werk in een organisatie met ambitie en verandervermogen;
 • ruimte voor eigen inbreng en mee richting geven aan de koers;
 • kansen voor persoonlijke ontwikkeling, die wij ook financieel ondersteunen door een ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden;
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Salaris:
Schaal 5 conform CAO BVE, minimaal € 23.997,24 / maximaal € 34.565,- bruto op jaarbasis bij een fulltime dienstverband (dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen:
Wil je meer weten over Arcus? Bezoek onze website www.arcuscollege.nl.
Wil je meer over deze functie weten, neem dan contact op met de heer Herman Haas onder telefoonnummer: 06-51596668.

Sollicitatie:
Aan belangstellenden wordt verzocht vóór 23-07-2018 te reageren. Je kunt uitsluitend solliciteren via de website van Arcus, www.arcuscollege.nl, bij de betreffende vacature.

De selectiegesprekken vinden plaats op 27 augustus 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.