Enkele vacature

 • Aantal vacatures 1 vacature
 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Limburgvac
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 375,- exclusief
21% BTW

Enkele vacature

 • Aantal vacatures 1 vacature
 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Limburgvac & Brabantvac
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 550,- exclusief
21% BTW

Plaatsingstegoed Prijs is afhankelijk van aantal vacatures

 • Plaatsingsduur 2 maanden
 • Plaatsing Limburgvac of Brabantvac
 • Extra opties
 • BaanInZicht Facebook en Linkedin
€ 1.575,- exclusief
21% BTW

Genereer extra bereik

 • Vacature van de week in “Ondernemen in Limburg”
 • Vacature aanjagercampagne
 • Social media
 • Banner op onze nieuwssite
 • Plaatsing in “Werken in Limburg” special
 • Plaatsing in de wekelijkse BaanInZicht in de Limburger
 • Plaatsing in de Limburger op zaterdag

Wij adviseren u graag over de uitgebreide mogelijkheden!

Minimaal 57.000 unieke bezoekers
per maand


Onze tarieven zijn gebaseerd op minimaal 57.000 unieke bezoekers en 450.000 pageviews op de website per maand.

Onze persoonlijke dienstverlening is gebaseerd op al meer dan 20 jaar ervaring.

Toelichting tarieven

Losse vacatureplaatsing

Voor € 375,- (exclusief 21% btw) wordt uw vacature vermeld voor twee maanden.


Plaatsingstegoed

U koopt voor de genoemde bedragen een tegoed voor een aantal vacatures die twee maanden worden vermeld. Uw plaatsingstegoed blijft maximaal één jaar geldig. Het tegoed is zowel bruikbaar voor Limburgvac als voor Brabantvac. Prijs is afhankelijk van het aantal vacatures dat u wil plaatsen.

N.B. vacatures worden in de door u gekozen rubrieken (maximaal 3) vermeld zonder extra kosten en in google gecategoriseerd o.b.v. de door u gekozen hoofdrubriek.

Voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties en banners op de site van Limburgvac.

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • De factuur geldt als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan Limburgvac.
 • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van Limburgvac, indien de geadverteerde vacature is vervallen.
 • Limburgvac hanteert een betalingstermijn van 15 dagen.
 • Limburgvac verbindt zich de overeengekomen dienst naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten.
 • De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Limburgvac is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.
 • Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie of banner. Limburgvac zal vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Limburgvac is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties of banners.
 • Limburgvac behoudt zich het recht voor om advertenties of banners te weigeren.
 • Limburgvac garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
 • Op de rechtsverhouding tussen Limburgvac en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.