• 12 maart 2019
 • Vacaturennummer lv-68698

SOCIAAL WERKER 2

Vacaturenummer 031902
Moveoo regio Venlo

Werkveld :Sociaal Werk
Soort vacature: Niveau 4; Medew. Maatschap. Zorg (4)
:Niveau 4; Soc. Pedagogisch Werker (4)

Moveoo is een groeiende en flexibele maatschappelijke organisatie voor

OPVANG – BEGELEIDING – VERBLIJF - DAGBESTEDING

Onze organisatie heeft een omvang van 300 opvang- en verblijfsplaatsen, verspreid over vestigingen van Sittard-Geleen tot Venlo. Binnen deze voorzieningen wordt opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg verleend aan personen die in een (crisis)situatie dak- en/of thuisloos zijn geraakt of op eigen initiatief hulp dan wel via verwijzers hulp zoeken bij onze stichting. Moveoo werkt volgens de principes van de methodiek krachtwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de regiefunctie krijgt, er op basis van wederkerigheid wordt samengewerkt met de cliënt en met name de mogelijkheden en krachten van de cliënt benadrukt worden in de trajecten.

Wij zijn per 1 mei 2019 op zoek naar een nieuwe collega voor onze flexpool. Vanuit de flexpool kun je op verschillende locaties van Moveoo in Venlo worden ingezet.

SOCIAAL WERKER 2 VOOR 24 UUR PER WEEK

Vacaturenummer 031902

Functieomschrijving
Van de nieuwe Sociaal Werker 2 worden de volgende werkzaamheden verwacht:
 • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van actieplannen door middel van het signaleren van cliëntenbehoeften en het verzamelen van relevante informatie;
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan en krachteninventarisatie of onderdelen daarvan;
 • Begeleidt cliënten adequaat en efficiënt zodat diens persoonlijk en sociaal functioneren verandert, verbetert en herstelt;
 • Adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht;
 • Organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat;
 • Levert actief een bijdrage aan de optimalisering van de dienstverlening en de (door)ontwikkeling van het team;
 • Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid.
Wij vragen
Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
 • Een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Meerdere jaren ervaring als begeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
 • Beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
 • Beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en stimuleren;
 • Kennis van en affiniteit met krachtgerichte benadering en dit in de werkzaamheden kunnen uitdragen;
 • Begeleiden van de doelgroep op basis van de visie op zorg van Moveoo;
 • Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendig en improvisatievermogen;
 • Flexibiliteit en bereidheid om onregelmatig te werken;
 • In staat zijn te werken in een resultaat gericht team.
Dienstverband
Wij bieden:
 • Een werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;
 • Een scholingsprogramma op het gebied van krachtwerk en medicatie.
Werktijden
Dag-, avond- en weekenddiensten.

Salaris
Een functie die gehonoreerd wordt conform de CAO Sociaal Werk, schaal 6.

Informatie
De procedure is als volgt:
Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch of per mail contact opnemen met Imke Hoeijmakers, telefoonnummer 06-82 85 80 27, e-mailadres I.Hoeijmakers@moveoo.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór woensdag 27 maart 2019 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl. Gesprekken worden gehouden op maandag 1 april 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.

Solliciteren
Organisatie MOVEOO
E-mail peno@moveoo.nl
Adres Postbus 1047, 6040 KA Roermond
Vacaturenummer 031902
Contactpersoon naam Iris Rejhons
Contactpersoon functie Administratief medewerker afdeling P&O

Plaatsingsdatum 12/03/2019
Sluitingsdatum 26/03/2019

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.