• 11 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64418

Voor de beschermde woonvoorziening Domus/Huis & Haard Wyckerpoort zijn we op zoek naar een collega zijn/haar steentje wil bijdragen aan het welzijn van de deelnemers. Het gaat om tijdelijke vervanging met kans op verlenging

Bedrijfsinformatie
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Het team is divers samengesteld. De teamleden zijn professionals, energiek, dynamisch, gedreven, gemotiveerd met ieder een eigen deskundigheid. Woonvoorziening Wyckerpoort is een beschermde woonvorm voor mensen die nergens anders terecht kunnen. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt. De hulpverlening wordt afgestemd op de zorgvraag met als doel dat deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, waarbij de regie bij de deelnemer ligt.

Functieomschrijving
Als sociaal pedagogisch werker bij de beschermde-woonvoorziening Domus/Huis&Haard heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een woonomgeving, alwaar rust, veiligheid en structuur kernbegrippen zijn.

Jij bent in staat consequent om te gaan met afspraken rondom de deelnemer en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de deelnemer respecteert. Samen met de deelnemer geef je vorm aan en bewaak je het ondersteuningsplan, waarin de mogelijkheden en de wensen van de deelnemer centraal staan.

Ook lever je een bijdrage aan de opbouw en het onderhouden van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van het team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

Functie-eisen
Onze ideale kandidaat is naast kundig ook enthousiast, ziet (zelf)reflectie als een must en komt als werker zowel binnen een team alsmede zelfstandig goed tot zijn of haar recht. Daarnaast is er sprake van de volgende functie eisen:
 • Een agogische opleiding op minimaal MBO 4 niveau of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de Herstelgerichte Methodiek;
 • Basiskennis van de sociale kaart;
 • Kennis van verslavingsproblematieken en psychiatrische problematieken;
 • Vaardig in het plan – en procesmatig vorm geven aan deelnemerstrajecten, zorgplannen en risico-inventarisaties;
 • Bereidheid onregelmatige diensten te werken;
Goed onderbouwde positieve christelijke levensovertuiging en de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden
 • er is een mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 6 minimaal € 2.107 en maximaal € 3.016 bruto per maandop basis van 36 uur per week
 • een arbeidsduur van 24-32 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.
Contactinfo
Solliciteer dan voor 24 juni 2018 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
William Vader, afdelingshoofd Wyckerpoort, telefoon 06-22852955
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op vrijdag 28 juni.