• 8 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70487
Leger des Heils bij DNO de Klomp Logo Naam

SOCIAAL PEDAGOGISCH MEDEWERKER (HBO) DNO DE KLOMP


Ondertitel
Voor de dag- en nachtopvang de Klomp in Heerlen zijn we op zoek naar een collega die zijn/haar steentje wil bijdragen aan het welzijn van de deelnemers.

Bedrijfsinformatie
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

De dag- & nachtopvang (DNO) biedt een veilig onderdak aan dak- en thuislozen. In deze regionale voorziening wordt de problematiek van cliënten in kaart gebracht, zodat het hulpaanbod daarop kan worden afgestemd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners.
Iedere deelnemer heeft een integraal zorgplan gericht op herstel van het gewone leven.

Het team is divers samengesteld. De teamleden zijn professionals, energiek, dynamisch, gedreven, gemotiveerd met ieder een eigen deskundigheid. De locatie is een opvangvoorziening voor mensen die dak- en thuisloos zijn en nergens anders terecht kunnen.

Functieomschrijving
Als Sociaal Pedagogisch Medewerker bij de DNO heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een gestructureerde, rustige en veilige woonomgeving. Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de cliënt en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de cliënt respecteert. Bij deze voorziening lever je een bijdrage aan de opbouw van samenwerkingsrelaties met externe partners, het mede ontwikkelen van je eigen team en het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

Functie-eisen
Onze ideale kandidaat is naast kundig ook enthousiast, ziet (zelf)reflectie als een must en komt als werker zowel binnen een team alsmede zelfstandig goed tot zijn of haar recht. Daarnaast is er sprake van de volgende functie eisen:
 • Een agogische opleiding op minimaal HBO niveau of daarmee vergelijkbaar, Bijvoorbeeld Sociaal Work of SMD;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • Ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de Herstelgerichte Methodiek;
 • Basiskennis van de sociale kaart;
 • Kennis van verslavingsproblematieken en psychiatrische problematieken;
 • Bereidheid in onregelmatige diensten te werken;
 • Goed onderbouwde positieve christelijke levensovertuiging en de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.
Arbeidsvoorwaarden
 • een overeenkomst voor de duur van 12 maanden;
 • mogelijkheid tot verlenging is aanwezig;
 • een salaris op basis van schaal 8 minimaal €2544,- en maximaal € 3.624,- bruto per maand op basis van 36 uur per week
 • een arbeidsduur van 32 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.
Contactinfo
Solliciteer dan voor 21 juli 2019 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)

Je kunt alleen solliciteren via: www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/details/sociaal-pedagogisch-medewerker-hbo-dno-de-klomp/

Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
William Vader, afdelingshoofd, telefoon 06-22852955.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdag 25 juli 2019.