• 28 August 2023
 • Vacaturenummer lv-93241
Via Jeugd Logo Via Jeugd is een organisatie die verschillende vormen van hulpverlening biedt. Wij bieden ambulante hulpverlening aan jeugdigen en (jong)volwassenen met complexe problematiek. Tevens bieden wij jeugdbescherming en jeugdhulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblematiek binnen de JeugdzorgPlus-instelling Via jeugd. Hier verblijven zowel jongens als meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel. Bij Via Jeugd werken circa 180 medewerkers. Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website www.viajeugd.nll terecht.


Voor ons ambulante team dat volop in ontwikkeling is
zoeken we een

Psychomotorisch therapeut
(18-36 uur per week)


Waar wij voor staan
Onze hulpverlening (ambulant en residentieel) richt zich op jeugdigen en (jong)volwassenen met complexe problematiek. Vaak zien we dat er sprake is van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis zonder gewenst resultaat of is er sprake van verminderde motivatie of wantrouwen in de hulpverlening.
Wij onderscheiden ons door naast de persoon te blijven staan en door te gaan, ook als het moeilijk is. We streven er naar om zo kort mogelijk te blijven, maar zolang als dit nodig is. Ook geloven we dat de oplossing bij de persoon zelf ligt. Laagdrempelig maken we contact en zijn aanwezig en beschikbaar om zo samen een brug te bouwen naar de toekomst.
We doen dit vanuit een no-nonsense grondhouding, bieden een traumasensitief klimaat en handelen vanuit een methodisch kader zoals Geweldloos Verzet en WINGS.

Wat ga je doen?
 • geven van behandelingen, zowel ambulant als residentieel, gericht op complexe, meervoudige problematiek bijvoorbeeld op het gebied van agressie- en impulsregulatie, (sociale) weerbaarheid, samenwerken, spanningsklachten, en het verwerken van nare ervaringen in het verleden. We verwachten dat je het systeem betrekt bij de behandeling. Je werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van een betrokken regiebehandelaar. Je adviseert vanuit de hulpvraag van de jongere en zijn systeem over de (voorlopige) behandeldoelen binnen een vorm van individuele of groepsgerichte therapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen om de jongere bewust te maken van zijn/haar gedrag, lichaam en patronen en te experimenteren met ander gedrag. Je zet de behandeldoelen om in haalbare werkpunten, welke binnen de therapie gerealiseerd worden. Je evalueert de resultaten met de jongere en het systeem.
 • mondelinge en schriftelijke afstemming met collega’s en verslaglegging in het EPD
 • deelnemen aan multidisciplinair overleg
 • Het belangrijk vindt om zeer goede en optimale zorg te bieden;
 • Gemakkelijk dossiers kan voeren en rapportages kan schrijven;
 • Het leuk vindt om deskundigheidsbevordering aan collega’s te geven;
 • Flexibel bent in het voeren van multidisciplinaire overleggen met het team betreft wisselende en gezamenlijke casuïstiek.
Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Maar soms zijn er omstandigheden die dat moeilijk maken. Dan is Stichting Via jeugd er. Wij helpen kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling om positieve groeistappen te zetten. Als het kan doen we dit bij de jongere of het kind thuis of in onze residentiële setting. En als dat voor kortere of langere tijd niet lukt, zoeken we naar een ander passend thuis. Zodat iedereen, vanuit een veilige omgeving en met de juiste behandeling, kan toewerken naar een eigen plek in de samenleving.

Het team
Als Psychomotorisch Therapeut van Via Ambulant werk je binnen een team van 15 á 20 collega’s. Je werkt veelal solistisch en kunt tevens in duo’s te werk gaan binnen een gezin. Je gaat actief aan de slag met je eigen caseload. Je stelt een plan van aanpak op samen met de Gedragswetenschapper, pleegt interventies en evalueert deze. Tevens signaleer je (mogelijke) knelpunten en ben je in staat te interveniëren indien de situatie dit vraagt. Je handelt en redeneert vanuit een methodisch en pedagogisch kader afgestemd op de hulpvraag van de persoon en diens systeem, met als doel eigen kracht te versterken. Je werkt zowel individueel als ook binnen de systemische context afhankelijk van de hulpvraag. Daarnaast draag je zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneem je actie bij een naderende overschrijding.
Binnen Via ambulant onderscheiden we team begeleiding en team behandeling. We onderzoeken de mogelijkheid om in het najaar 2023 te starten met de module Relationele Gezinstherapie, een evidence based systeemtherapie gericht op jongeren met gedragsproblemen en/of delictgedrag en hun systeem.

De hulpverlening geschiedt op basis van indicatiestelling door de gecertificeerde instellingen, de gemeente of via de medische verwijzers. Je hebt nauw contact met de verwijzende instelling en voelt je ambassadeur van de organisatie.

In jouw werk word je ondersteund door middel van supervisie, werkbegeleiding en studie- en teamdagen.
Het begeleidingsteam bestaat uit de manager, gedragswetenschapper en supervisor van team ambulant.

Jouw bagage
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO opleiding Psychomotorische Therapie;
 • Je bent ingeschreven of bent bereid je in te schrijven bij stichting Register Vaktherapeutische Beroepen;
 • Je hebt relevante werkervaring (> 4 jaar) binnen het werkveld van de Jeugdzorg + met kinderen en jongeren.
 • Je bent enthousiast en hebt een flexibele instelling; Je kan goed samenwerken met andere betrokken collega’s in het bereiken van gezamenlijke doelen;
 • Je vindt aansluiting bij de jongeren en ouders.
 • Je beschikt over eigen vervoer (auto).
Je bent ondernemend en toont initiatief binnen je team, alsook binnen je eigen caseload. Je kunt zelfstandig werken en beschikt over een no-nonsense houding. Daarnaast ben je in staat om te gaan met crisissituaties.
Je legt en onderhoudt pro-actief contact met het systeem en ketenpartners, dit vraagt om een pioniersmentaliteit.

Wij bieden
Een uitdagende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Er is ruimte voor innovatie en persoonlijke groei in een inspirerende omgeving.
De arbeidsduur is 18-36 uur per week. De CAO Jeugdzorg is van toepassing, salariëring in schaal 10 (maximaal € 4.605,45 bruto per maand o.b.v 36 uur/week).

Belangstelling?
Weet je van aanpakken en ben je klaar om de uitdaging binnen ons ambulante team aan te gaan?
We zien graag je reactie in de vorm van een motivatiebrief en CV tegemoet via [email protected].
Bij gelijke geschiktheid voor de functie gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.
Voor nadere informatie over de organisatie of de functie kun je contact opnemen met Karen Crommen, Manager Ambulant, tel. 043-4077137 of mw. Sandra Ritzen, HR Adviseur, tel. 043-4077103.