• 3 juni 2021
 • Vacaturenummer lv-79363
Relim Groep Logo De RELIM GROEP bestaat sinds 2020 uit drie stichtingen, waarvan Stichting Relim sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf is met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting SchoonGMS werkt sinds 2001 voor personen met een verslavings-achtergrond aan hun resocialisatie. Stichting d’r Sjalter is sinds 1999 een bijzonder klussenbedrijf dat op professionele wijze ambachtelijke werkzaamheden combineert met het re-integreren van personen.

Wij geloven in een inclusieve maatschappij, waarbij alle mensen participeren. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en waar mogelijk een concreet perspectief op arbeid te bieden. Wij werken intensief samen met overheden en het regionale bedrijfsleven om hieraan invulling te geven. In totaal werken er circa 100 personeelsleden en diverse stagiaires bij de diverse stichtingen van de RELIM GROEP die dagelijks vanuit hun passie meer dan 400 cliënten/medewerkers begeleiden.

Per direct zijn wij, voor het team SchoonGMS, op zoek naar een:

PRAKTISCH THUISBEGELEIDER

(m/v), uren in overleg

voor zwangerschapsvervanging tot einde 2021

De functie
Als praktisch begeleider bied je praktische individuele begeleiding aan cliënten van alle leeftijden die zich in kwetsbare positie bevinden en zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is cliënten weer in hun kracht te zetten, een menswaardig bestaan te bieden en weer zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. De werkzaamheden zijn veelal gericht op praktische ondersteuning bij het huishouden, waarbij het uitgangspunt is om de cliënt weer zo veel als mogelijk in zijn/haar kracht te zetten; waar nodig worden de huishoudelijke werkzaamheden overgenomen. Daarnaast is er meestal ook sprake van lichte, praktische hulpverlening, waarbij menselijkheid centraal staat. De functie biedt ruimte tot diepgang in de relatie met de cliënt. De praktische thuisbegeleider binnen SchoonGMS wordt ingezet in Landgraaf en Kerkrade.

Het takenpakket
 • Begeleiden, ondersteunen, motiveren en stimuleren van cliënten in een kwetsbare positie
 • Uitvoering en begeleiding bij huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden
 • Uitvoeren, indien gewenst, van het huishouden, waar mogelijk samen met de cliënt
 • Inventariseren hulpvragen
De collega die wij zoeken
 • Heeft bij voorkeur een sociale opleiding op MBO-niveau 3 of 4 afgerond
 • Is een mensenmens en heeft inlevingsvermogen, herkent mogelijkheden van mensen, weet met conflicten om te gaan en kan mensen begeleiden en motiveren naar een volgende stap/niveau
 • Is een flexibele zelfstandige, harde werker, die stressbestendig is en ad hoc problemen oplost en kan omgaan met verschillende disciplines en partijen en met name ook in samenwerkingsverbanden met collega bedrijven en overheden
 • Is een organisatietalent, neemt initiatief, is creatief en empathisch ingesteld
 • Heeft enige kennis van computersystemen en affiniteit met administratieve taken
 • Is in het bezit van een rijbewijs
Arbeidsvoorwaarden
De Relim Groep biedt je een uitdagende functie met toekomstperspectief en een duidelijke opdracht, in een professionaliserende organisatie met een eigen gezicht en ambitie. Deze functie valt onder SchoonGMS en is het pakket aan arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met deze functie en hanteren wij de CAO Sociaal Werk.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Manola Vandegard, manager, (telnr. 06 50272191).
Stuur je motivatiebrief met actueel CV uiterlijk 13 juni 2021 per e-mail naar Nadine Prevoo, n.prevoo@relim.nl met vermelding vacature praktisch thuisbegeleider.

Deze functie wordt gelijktijdig zowel intern als extern gepubliceerd. De gesprekken zullen op donderdag 17 juni a.s. plaatsvinden. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Indien je voor 1 juli 2021 niets van ons hebt vernomen, mag je ervan uitgaan dat er geen procedure met je wordt ingezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.