• 25 juni 2020
 • Vacaturenummer lv-74773
Leger des Heils Logo

MEDEWERKER FLEXPOOL - SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER DE KLOMP (MBO)


Voor de Dag- en Nachtopvang (DNO) de Klomp in Heerlen zijn we op zoek naar een collega die zijn/haar steentje wil bijdragen aan het welzijn van de deelnemers.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

De dag- & nachtopvang (DNO) biedt een veilig onderdak aan dak- en thuislozen. In deze regionale voorziening wordt de problematiek van cliënten in kaart gebracht, zodat het hulpaanbod daarop kan worden afgestemd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners.

De locatie de Klomp is een opvangvoorziening in Heerlen voor mensen die dak- en thuisloos zijn en nergens anders terecht kunnen.
Het team hiervan is divers samengesteld.
De teamleden zijn professionals, energiek, dynamisch, gedreven, gemotiveerd met ieders eigen deskundigheid.

Functieomschrijving
Als Sociaal Pedagogisch Werker voer je zelfstandig taken uit op het gebied van het bevorderen van een goed klimaat binnen de afdeling en ziet erop toe dat de onderling gemaakte afspraken worden nageleefd.
Je creërt een prettige omgeving waarin de deelnemers zich veilig en geborgen voelen.
Naast het onderhouden van de direct uit de functie voortvloeiende contacten, neem je deel aan team overleggen.
Naast het inventariseren van de hulpvraag van de deelnemers, behoort het uitvoeren en evalueren van het persoonlijk plan van de deelnemers, tot je taak.

Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van geloof in de mogelijkheden van onze deelnemers.
De begeleiding wordt vormgegeven volgens krachtgerichte methodieken.
We zoeken dan ook een gedreven kandidaat die een start wilt maken binnen DNO de Klomp.

Functie-eisen
Onze ideale kandidaat is naast kundig ook enthousiast, ziet (zelf)reflectie als een must en komt als werker zowel binnen een team alsmede zelfstandig goed tot zijn of haar recht. Daarnaast is er sprake van de volgende functie eisen:
 • Een agogische opleiding, afgerond met een diploma, op minimaal MBO 4 niveau of daarmee vergelijkbaar;
 • Ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving; goede sociale vaardigheden voor het begeleiden van mensen met gedragsproblematiek;
 • Stressbestendig, kritisch en een ‘hands on mentaliteit’;
 • Kennis van verslavingsproblematieken en psychopathologie;
 • Ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de Herstelgerichte methodiek;
 • Bereidheid in onregelmatige diensten te werken;
 • Goed onderbouwde positieve christelijke levensovertuiging en de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.
Arbeidsvoorwaarden
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden in verband met ziektevervanging
 • mogelijkheid tot verlenging is aanwezig;
 • een salaris op basis van schaal minimaal € 2219,- en maximaal € 3176,- bruto per maand op basis van 36 uur per week
 • een arbeidsduur van 24 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem en eindejaarsuitkering;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben..
Contactinfo
Solliciteer dan voor 12 juli 2020 op deze vacature.
Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)

Je kunt alleen solliciteren via
www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/details/medewerker-flexpool-sociaal-pedagogisch-werker-de-klomp-mbo/

Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Patricia Messing, afdelingshoofd DNO de Klomp
Telefoon 06-25765089