• 24 mei 2018
  • Vacaturennummer lv-64102
Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ werken circa 350 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer doorlopend op zoek naar kandidaten voor de functie van:

JEUGDZORGWERKER

Functie-inhoud
De jeugdzorgwerker verricht zijn of haar werkzaamheden binnen één van onze behandelgroepen . Hier verblijven maximaal 10 jongens en/of meisjes in een residentiële setting voor hun behandeling. De jeugdzorgwerker maakt deel uit van het behandelteam bestaande uit 8 of 9 jeugdzorgwerkers. Een behandelteam wordt aangestuurd door een Manager behandelgroepen.
Het doel van de functie van jeugdzorgwerker is het mede opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe verlenen van complexe individuele en/of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind / de jongere is gerealiseerd.

Wij vragen
U heeft bij voorkeur een sociaal agogische opleiding op Hbo-niveau, maar minimaal een agogische opleiding op Mbo-niveau, richting Jeugdzorg afgerond. Bij voorkeur beschikt u over:
  • minimaal vijf jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening of een soortgelijke sector;
  • kennis van en inzicht in groepsdynamische processen ;
  • kennis van de voor de sector relevante methodieken YouTurn, Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet (Haim Omer) ;
  • kennis van de kaders en verplichtingen bij hulpverlening in een gedwongen kader;
Daarnaast beschikt u over sociale vaardigheden welke gericht zijn op het motiveren en stimuleren van de jongeren, communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/ familie, scholen, externe instanties en dergelijke en creativiteit voor het aanbieden van activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding.

De jeugdzorgwerker dient zich, indien mogelijk, na indiensttreding te registeren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wij bieden
Wij bieden een dienstverband met mogelijkheden tussen 24 en 36 uur per week. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar met het uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris voor deze functie is conform CAO Jeugdzorg en wordt vastgesteld op basis van opleiding en werkervaring, minimaal €2167,17 en maximaal €3364,43 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (op 1 juli 2018 stijgen de lonen met 2%). De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie
De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.
Bezwarende werkomstandigheden zoals werken in onregelmatige diensten, waaronder slaapdiensten, het omgaan met agressiviteit en psychische belasting kunnen onderdeel uitmaken van de functie. Hiermee moet op verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan.

Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae kunnen verstuurd worden naar de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail.
Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Rick Gerritsen, personeelsfunctionaris via tel: 0624250412.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.