• 7 juni 2018
  • Vacaturennummer lv-64342

JEUGDZORGWERKER RESIDENTIE


XONAR
Werkveld: Jeugdzorg
Soort vacature: Niveau: 4-6 Jeugdzorgwerker
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: 28-36

De organisatie:
XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder bieden wij opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij hebben zo’n dertig locaties, verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd pleeggezinnen.

Functieomschrijving
De functie van Jeugdzorgwerker residentieel kenmerkt zich door het zorgdragen voor een verantwoord leef-, ontwikkel- en behandelklimaat voor elke in de groep geplaatste jeugdige, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

De hoofdactiviteiten bestaan onder andere uit:
  • het samen met ouders, jeugdige en casemanager, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, uitwerken en uitvoeren van hulpverleningsplannen en deze vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen;
  • het evalueren en eventueel bijstellen van hulpverleningsplannen met alle betrokkenen;
  • het begeleiden van de leefsituatie in de groep aan de hand van de doelen uit het hulpverleningsplan;
  • het onderhouden van contacten met scholen, BJZ en eventueel andere externe instanties;
  • het schriftelijk/mondeling overdragen en het in teamoverleg afstemmen en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de individuele jeugdige en de groep;
  • het verrichten van, in het kader van de functie, licht huishoudelijke, administratieve en registratie werkzaamheden;
  • het uitvoeren van het (praktische) pedagogische onderdeel binnen het hulpverleningsplan en evalueren;
  • het uitvoeren van de afgesproken pedagogische methodische aanpak, zowel individueel als groepsgericht.
Wij vragen
Een ervaren medewerker die meerwaarde kan bieden in ons team. Een passend HBO diploma en registratie bij SKJ als jeugdzorgwerker zijn een eis. Ervaring met onze doelgroep is een pre. Daarnaast is het belangrijk dat je flexibel bent en stevig in je schoenen staat.

Dienstverband
Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van een jaar, voor 28-36 uur.

Werktijden
In deze functie wordt gewerkt met een 7 maal 24-uurs rooster.

Salaris
De functie is ingedeeld in schaal 8 COA jeugdzorg (tussen € 2.265,62 en € 3.364,43 bruto per maand).

Aanvullende informatie
Interesse? Stuur je reactie voor 04 juli 2018 naar: sollicitatie@xonar.nl onder vermelding van het vacaturenummer: 18-26.
Informatie: De eerste gesprekken zullen op 13 juli plaatsvinden.

Solliciteren
Organisatie XONAR
Vacaturenummer 18-26
Plaatsingsdatum 07/06/2018
Sluitingsdatum 04/07/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.