• 28 mei 2019
 • Vacaturennummer lv-69890

GEESTELIJK VERZORGER DELPHINIUM


“Delphinium zorgen vanuit je passie’’
Werken bij Delphinium is werken in een kleine en zeer betrokken zorgorganisatie. Delphinium verleent voornamelijk zorg binnen kleinschalige woon/zorgcomplexen. Voorop staat dat bewoners en medewerkers zich thuis voelen; huiselijkheid en gezelligheid spelen een belangrijke rol. Zorg op maat en een uitgebreid servicepakket is wat wij bieden. Geestelijke zorg maakt onlosmakelijk deel uit van het totale aanbod.

Als geestelijk verzorger ben je er voor alle bewoners en hun familie. Je sluit aan bij de geloofs- en levensovertuiging van de bewoners en verleent ondersteuning en begeleiding op het vlak van levens- en zingevingsvragen. Samen met de bewoner (en/of diens familie en vrienden) richt je je op fundamentele vragen over ziekte en gezondheid, dood en leven, en op de verwerking van de situatie waarin zieken en mensen met beperkingen verkeren.

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Momenteel leveren wij zorg in twee kleinschalig woon/zorgcomplexen, 1 september 2019 openen wij een derde complex.

Functie
Wij zijn op zoek naar een geestelijk verzorger welke deskundig is op het gebied van zin- en betekenisgeving.

Op bewoner niveau:
Een geoefend oor heeft voor het (levens)verhaal van onze bewoner en in staat is het verhaal achter de feiten te horen.
Betrokken is bij individuele begeleiding van bewoners (somatisch en psychogeriatrisch) en indien gewenst hun familie en/of contactpersonen - in gesprekken omtrent zingeving, ouder worden, ziek zijn, afhankelijkheid, sterven, rouw, levensovertuiging en/of geloof.
In het primaire proces samen werkt met andere hulpverleners en met andere disciplines formeel en informeel overleg voert.
Op medewerkers- en organisatieniveau:
Inhoudelijk betrokken is bij het levensbeschouwelijke en morele klimaat van de locaties en geheel Delphinium.
Ondersteuning geeft aan medewerkers en teams op het gebied van zingeving en de organisatie adviseert ten aanzien van ethische, levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken, alsmede ten aanzien van het woon- zorg- en leefklimaat.
Het moreel beraad stimuleert en begeleidt en meewerkt aan ethische reflectie, daarnaast een bijdrage levert aan de beleidsontwikkelingen van de organisatie.

Profiel
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding theologie of geestelijke verzorging op academisch niveau.
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met psychogeriatrische problematiek.
 • Je beschikt over vaardigheden om bewoners nabij te zijn met gebruikmaking van rituelen uit verschillende tradities.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband werken.
 • Je hebt een flexibele en collegiale werkhouding en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent in staat visie en beleid te ontwikkelen en te implementeren.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met het leiden van moreel beraad.
 • Een geestelijk verzorger met een rooms katholiek signatuur geniet de voorkeur
 • Je voldoet aan de eisen van de stichting kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging.
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B en een auto.
Ons aanbod
 • Uitdagende werkplek in een groeiende organisatie;
 • Aandacht voor persoonlijke doorontwikkeling;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao VV&T inclusief een eindejaarsuitkering
 • De functie is ingedeeld in FWG-functiegroep afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Een manager die jou ondersteunt en faciliteert, zodat jij het werk kunt doen waarvoor je bent opgeleid.
 • Het betreft een dienstverband voor minimaal 4 uur per week.
Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving en ben je geïnteresseerd zien wij je sollicitatie graag tegenmoet.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen over de vacature kunt u opvragen bij mevr. M. Hameleers
Telefoonnummer 06-23828337 of per mail info@delphinium-zorg.nl