• 23 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70699
Met ingang van 1 september a.s., starten Punt Welzijn, Hoera kindercentra en Humankind, met “BSO voor iedereen”, een project voor het stimuleren van sporten, bewegen en cultuur binnen de buitenschoolse opvang in Weert.

Wij zoeken per 1 september 2019 een collega voor de functie van:

COMBINATIEFUNCTIONARIS BSO

voor 25 uur per week


In het kader van het project zoeken wij een combinatiefunctionaris sport en bewegen met affiniteit voor de kinderopvang (buitenschoolse opvang). De combinatiefunctionaris is werkzaam binnen twee (of meerdere) werkvelden en werkt voor verschillende organisaties en is de verbindende factor tussen verschillende werkvelden. Stimuleren van Gezond Gedrag is een gezamenlijke doelstelling. Daarom willen wij, samen en op de verschillende locaties een combinatiefunctionaris BSO inzetten die zich gaat richten op het organiseren en verzorgen van sport-, beweeg- en culturele activiteiten binnen het project “BSO voor iedereen”. Het activiteitenaanbod in dit project wordt, onder bepaalde voorwaarden, ook toegankelijk voor gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Hoofdtaken van de combinatiefunctionaris BSO;
 • Het opzetten van een gevarieerd naschools aanbod van sport, spel en culturele activiteiten voor deelnemers in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, in samenwerking met de Humankind en Hoera;
 • Het (laten) verzorgen, volgens een vastgesteld schema op de genoemde locaties van sport-, beweeg- en culturele activiteiten, vier keer per week, volgens een vastgesteld schema op de locaties BSO Waterval, BSO Markant, BSO Leuken;
 • Het opstellen van een activiteitenplan en het coördineren hiervan;
 • Zorgdragen voor de kwaliteit van de activiteiten/clinics;
 • Verbindingen leggen tussen de deelnemende kinderopvangorganisaties, Punt Welzijn, scholen en sport- en culturele verenigingen.
 • Inventariseren en signaleren van wensen en behoeften van kinderen, ouders en medewerkers van de BSO op het gebied van sport, spel en cultuur en deze vertalen naar concrete activiteiten;
 • Het initiëren van nieuwe activiteiten voor sport, bewegen en cultuur in de breedstezin van het woord;
 • In afstemming met de combinatiefunctionarissen in de gemeente Weert en in het bijzonder degenen in dienst bij Punt Welzijn, zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen en op elkaar aansluitende activiteiten;
 • Het rapporteren over en bijhouden van relevante gegevens ten aanzien van de uitvoering;
 • Het begeleiden van stagiaires;
 • Het enthousiasmeren van de deelnemers;
 • Het zorgdragen voor veiligheid van deelnemers en correct gebruik van materiaal.
 • Het opstellen van een activiteitenplan en het coördineren hiervan.
Kwaliteitseisen
 • Bij voorkeur sportgerichte opleiding (CIOS of SUMMA Sport & Bewegen en/of Fontys Sporthogeschool);
 • Bij voorkeur gekwalificeerde opleiding conform cao kinderopvang;
 • Affiniteit met en kennis van de kinderopvang en sport-, beweeg- en culturele activiteiten;
 • Beschikt over goede pedagogische eigenschappen en heeft ervaring in het werken met kinderen;
 • Iemand die flexibel, enthousiast en proactief is en de visie “elk kind is uniek” deelt;
 • Organisatorische en coördinerende vaardigheden;
 • In meerdere teams kunnen werken;
 • Vraaggericht kunnen werken;
 • Een uitdagend maar wel veilig activiteiten klimaat kunnen creëren;
 • Goede mondelinge en contactuele eigenschappen;
 • Slagvaardig, enthousiast, punctueel en zelfstandig kunnen werken;
 • Flexibiliteit is een vereiste.
Arbeidsvoorwaarden
De combinatiefunctionaris BSO komt in dienst bij Punt Welzijn en zal ingeschaald worden conform de CAO-sport, schaal 6, max € 2993,- per maand (voltijd), afhankelijk van opleiding en ervaring. Start per 15 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
De medewerker is straks werkzaam bij Punt Welzijn, binnen team Lets Move. Verder voor Humankind, op de locaties BSO Waterval en BSO Markant en voor Hoera kindercentra op locatie Leuken.

Reacties
Reageren: tot 24 augustus 2019, gesprekken vinden plaats op 28 augustus 2019 vanaf 14.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen hun brief en C.V. sturen naar Punt Welzijn, t.a.v. Niels Peulen en Theo van Ekerschot, per mail naar secretariaat@puntwelzijn.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bel: 06-29567738 of stuur een e-mail naar n.peulen@puntwelzijn.nl.