• 30 juni 2020
 • Vacaturenummer lv-74808
Vacature Combinatiefunctionaris B

MIK en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en samenwerking tussen sociaal werk en kinderopvang op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Onder de nieuwe groep vallen behalve de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en CJG-WM ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers in dienst.
Ecsplore staat voor een gezonde, actieve, sociale en vitale samenleving. Ecsplore wil betrokkenheid en een actieve leefstijl creëren en stimuleren op sportief, cultureel en educatief vlak van jeugd, jongeren en ouderen binnen de samenleving en de zelfredzaamheid van verenigingen en organisaties vergroten. Ecsplore streeft naar een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van (de samenwerking tussen) verenigingen en andere organisaties en een actieve deelname op sportief, educatief en cultureel vlak van jeugd, jongeren en ouderen in de regio.

Ecsplore zoekt een kandidaat voor de functie van:

COMBINATIEFUNCTIONARIS B: SPECIFIEK VOOR MRT (MOTORISCH REMEDIAL TEACHING)

voor 24 tot 36 uren per week

Eventueel is er een koppeling mogelijk met beweeg- en leefstijlstimulering of vakleerkracht.


Ecsplore is op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde, flexibele en gedreven uitvoerder, specifiek voor het organiseren en uitvoeren van het MRT-programma. Daarnaast kan een koppeling gelegd worden met het overige beweeg- en leefstijlstimuleringsprogramma of als vakleerkracht bewegingsonderwijs.

We zoeken een collega die in een actief team wil functioneren, maar ook individueel sterk is in het organiseren én uitvoeren van beweegactiviteiten voor jeugd en jongeren. Een combinatiefunctionaris die kan initiëren in diverse sectoren en wijkgericht kan werken. Hij of zij legt makkelijk contact met buurtbewoners, professionals, wijkplatforms en andere maatschappelijke organisaties en deelnemers en motiveert en stimuleert deze doelgroepen op basis van een juiste aanpak.

Ons beweeg- en leefstijlstimuleringsprogramma op het primair onderwijs is een programmatische aanpak genaamd ‘‘In Actie’’.

‘'Extra in actie'’ is een programma gericht op het verbeteren van de motorische ontwikkeling van kinderen, Motorisch Remedial Teaching (MRT). MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. MRT richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.

Verantwoordelijkheid en hoofdtaken
 • Organiseren, ondersteunen en uitvoeren van het programma ‘‘Extra in Actie’’;
 • Een bijdrage leveren aan het totale programma ’‘’In Actie";
 • Opstellen van een activiteitenplan ten behoeve van deze activiteiten;
 • Verzorgen van de financiële administratie met betrekking tot deze activiteiten;
 • Opzetten en onderhouden van samenwerking op uitvoerend niveau;
 • Samenwerken met ouders, vrijwilligers en professionals uit andere organisaties;
 • Contacten leggen met de doelgroepen en signaleren van lokale wensen en behoeften;
 • Bespreken van de wensen, behoeften en aandachtspunten en deze vertalen naar nieuwe en/of aangepaste activiteiten of projecten;
 • Zorgdragen voor een goede pr en communicatie;
 • Bijhouden van een inhoudelijke en cijfermatige rapportage;
 • Doorontwikkeling van de huidige aanpak.
Functie eisen
 • Een afgeronde Mbo- of Hbo-opleiding op het gebied van sport en bewegen;
 • Aanvullende MRT-opleiding;
 • Deskundig op het gebied van bewegen en/of voeding en gedrag;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroepen;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroepen;
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren en organiseren van gerelateerde activiteiten.
Profielschets
 • Bewegingsvaardig voor het uitvoeren van de diverse sportieve activiteiten en het ondersteunen van de deelnemers hierbij;
 • Affiniteit met de doelgroepen;
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de doelgroepen, onderhouden van contacten met de doelgroepen en externe (samenwerkings)partners;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van lokale ontwikkelingen;
 • Praktische en resultaatgerichte instelling in combinatie met een sterk ontwikkeld organisatievermogen;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Flexibele en gezonde werkhouding;
 • Enthousiast en gemotiveerd;
 • Pedagogisch en didactisch competent;
 • Stimulator tot het aanzetten van een gezonde leefstijl;
 • Creatief en zelfstandig;
 • Beschikken over inlevingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De Combinatiefunctionaris wordt benoemd voor bepaalde tijd, met ingang van 1 september 2020 tot en met 31 juli 2021. Een voor de functie relevante verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist.
Tevens dient de werknemer met de verkregen VOG een koppelverzoek in te dienen en gekoppeld te worden in het personenregister kinderopvang.
Verlenging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk maar is afhankelijk van functioneren en resultaat.

De cao Sociaal Werk is van toepassing op deze functie. De functie is gewaardeerd op basis van salarisschaal 7, met een minimum van € 2.501,00 en een maximum van € 3.494,00 bruto per maand, op basis van een fulltime dienstverband (36 uur), salarispeil 1 juli 2020.

Wat biedt Ecsplore?
Een dynamische omgeving en een omgeving waar eigen initiatief mogelijk is en wordt gewaardeerd. Een omgeving waar je de kans hebt om jezelf te ontwikkelen.

Werving
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel behorend tot MIK & PIW Groep als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.

Procedure
Interesse?
Tot maandag 3 augustus 2020 kunnen sollicitaties (Curriculum Vitae en motivatiebrief) uitsluitend per e-mail gericht worden aan de afdeling P en O van MIK & PIW Groep: peno@mik-piwgroep.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 augustus aanstaande.

Informatie
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Dean Wolters, teamleider bij Ecsplore, dean.wolters@ecsplore.nl, hij is telefonisch bereikbaar op nummer 088-3650600.

Meer informatie over het programma ‘’In Actie’’ is te vinden op www.ikinactie.nl/