• 3 maart 2020
 • Vacaturennummer lv-73716
Krijg je energie van werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen in complexe situaties? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders en netwerk jouw tweede natuur? Heb je een nieuwsgierige, constructieve en oplossingsgerichte houding? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op korte termijn ontstaat er binnen Combinatie Jeugdzorg op locatie de Widdonck in Heibloem een vacature voor de functie van

AMBULANT HULPVERLENER DAG- EN NACHTBEHANDELING

24 - 32 uur per week


Je werk bestaat uit...
 • Je brengt het gezinssysteem, de netwerkverkenning en risico-inventarisatie in kaart.
 • Je stelt samen met betrokkenen een plan van aanpak op en geeft uitvoering aan en ondersteunt bij de realisatie hiervan.
 • Je pleegt interventies en brengt veranderingsprocessen op gang binnen de gezinnen. Met als doel een zo optimaal mogelijk opgroei- en opvoedklimaat voor het kind te realiseren, zodat ouders hun opvoedingstaak weer zelfstandig kunnen uitvoeren en weer plezier krijgen in opvoeden.
 • Je ondersteunt en positioneert het kind, ouders en hun netwerk.
 • Je stelt hulpverleningsplannen op en verzorgt periodieke rapportages over het hulpverleningsproces.
 • Je werkt samen met pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen, gedragswetenschappers en andere belangrijke betrokkenen.
Je werkplek…
De Dag- en nachtbehandelgroepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar bevinden zich bij de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg in Veldhoven en Heibloem. Als ambulant hulpverlener ga je werken vanuit onze locatie de Widdonck in Heibloem. Daar behandelen we kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen als gevolg van trauma of hechtingsproblematiek. De behandeling krijgt vorm binnen de drie leefsferen op de Widdonck: verblijf, onderwijs en vrije tijd.
Als ambulant hulpverlener bied je specialistische ondersteuning aan gezinnen waarvan hun kind(eren) op een behandelgroep verblijven. Je maakt deel uit van een of meerdere zelforganiserende team(s), die in nauwe samenwerking met elkaar werken aan gezinsgerichte behandeling. Binnen Dag- en nachtbehandeling op deze locatie werken we onder andere met de methodiek ‘Slapende Honden’ waarvoor je een opleidingstraject gaat volgen.

Jouw inbreng...
 • Je hebt een sociaal pedagogische opleiding op HBO-niveau succesvol afgerond.
 • Je bent SKJ geregistreerd.
 • Je hebt ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken en in crisissituaties.
 • Je bent flexibel qua werktijden.
 • Je hebt ervaring met systeemtheoretische uitgangspunten en competentie verhogende strategieën.
 • Je bent goed in staat om zelfstandig, planmatig en methodisch te werken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met behandeling op het gebied van hechtingsproblematiek en trauma.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en auto.
Onze inbreng...
Je maakt deel uit van een of meerdere zelforganiserend teams waar veel kennis en ervaring aanwezig is. Plezier met elkaar en betrokkenheid bij werk en collega’s spelen een belangrijke rol. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren, met en van elkaar te leren en te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Je werkt in een prettige en uitdagende werksfeer. Combinatie Jeugdzorg heeft een uitgebreid intern scholingsaanbod. Je krijgt de beschikking over een laptop en mobiele telefoon en er is ruimte om werktijden en -dagen flexibel in te richten. Deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.
Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9, generiek profiel Jeugdzorgwerker B, met een minimum van € 2.603,- en een maximum van € 3.888,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Combinatie Jeugdzorg…
Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Je reactie...
Je schriftelijke reactie, onder vermelding van vacaturenummer 19/55, moet uiterlijk zondag 16 februari in ons bezit zijn en kun je mailen naar vacatures@combinatiejeugdzorg.nl.
Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Marijke Swinkels, manager Specialistisch ambulant, telefoon: 040 702 2164 en Ulrike Haers, gedragswetenschapper, telefoon: 040 702 2029. De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 21 februari. Het is mogelijk om nog te reageren na de sluitingsdatum! Gesprekken zullen dan op een later moment ingepland worden.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.