• 28 september 2018
  • Vacaturennummer lv-66197
Het Plattelandshoés
Onze samenwerkingspartner Stichting Plattelandshoés in Peel en Maas/Leudal biedt PRO-Zorg: Palliatieve, Respijt- en Overbruggingszorg. Hiermee wordt bedoeld kortdurende opvang buitenshuis met geïntegreerde medische, verpleegkundige, verzorgende, psychosociale, spirituele en/of pastorale ondersteuning en begeleiding verleend door professionele hulpverleners en/of vrijwilligers aan de gasten en diens naasten in daartoe specifiek ingerichte appartementen.

Binnen het Plattelandshoés zijn medewerkers van Proteion verantwoordelijk voor het uitvoeren en verlenen van geïntegreerde Pro-zorg passend binnen de opgestelde uitgangspunten en voor de continue bezetting door verpleegkundigen, 24 uur per dag.

Wij zoeken meerdere

VERPLEEGKUNDIGEN VOOR HET PLATTELANDSHOÉS

voor 12 uur per week en meer

Het Plattelandshoés heeft in de gemeenten Peel en Maas en Leudal een mogelijkheid gerealiseerd waar mensen in de laatste fase van hun leven en binnen een kleinschalige setting zij als gasten in een huiselijke sfeer, palliatieve zorg wordt geboden die goed aansluit bij hun behoefte(n). Deze specifieke vorm van palliatieve zorg wordt daarnaast gecombineerd met respijt- en overbruggingszorg. Als verpleegkundige in Het Plattelandshoés ben je als teamplayer samen met het team professionals en vrijwilligers mede verantwoordelijk voor het verlenen van deze 24 uurs zorg.

Ben jij de Verpleegkundige die wij zoeken?
Om als Verpleegkundige in het Plattelandshoes goed invulling te geven aan deze functie zoeken wij collega’s die een goede sfeer nastreven om zo de juiste beleving te realiseren passend bij de zorgvraag van de gasten. Je verzorgt de intake van de gasten bij opname in het Plattelandshoés en begeleidt de gasten vanuit de thuissituatie of anderszins naar het Plattelandshoés. Als Verpleegkundige stel je de diagnose welke je afstemt met de professionals in de eerste lijn.

Op basis van de indicatie en op de specifieke situatie van de gast toegesneden verleen je verpleegkundige palliatieve, overbrugging of respijt zorg, controleer je de lichaamsfuncties en verricht je zonnodig de handelingen. Je evalueert samen met de professionals in de eerste lijn en overige zorgverleners de verleende (verpleegkundige) zorg. Je assisteert waar nodig bij de lichamelijke verzorging van de gast, bij het gebruik van lichaamsondersteunende hulpmiddelen, bij eten en drinken, bij beweging of houdingsverandering.

Je geeft aan de aan de gast en diens naasten voorlichting in het kader van behandeling en begeleiding en treedt als zodanig op als tussenpersoon voor de behandelaar(s). Verder coördineer je de zorg- en dienstverlening aan de gast en stem je dit waar nodig af. Je consulteert deskundigen/ behandelaars en begeleidt artsenbezoeken. Je levert ondersteuning, coaching en begeleiding aan de naasten, vrijwilligers en overige mantelzorg. Tot slot ben je goed op de hoogte van de palliatieve zorg en volg je de ontwikkelingen daarin op de voet. Tevens ben je in staat verbeteringen daarin op te pakken en te ontwikkelen.

Wat verwachten wij van jou?
Om dit te kunnen realiseren beschik je minimaal over het diploma Verpleegkundige, ben je BIG geregistreerd en heb je ervaring op het gebied van verpleging, verzorging en begeleiding, in het bijzonder in de palliatieve en respijt zorg en het werken met terminale gasten. Verder beschik je over kennis en vaardigheden met betrekking tot verplaatsingstechnieken en het gebruik van hulpmiddelen.

Je beschikt over analytisch vermogen om zo diverse afwijkingen te signaleren. Je hebt goede sociale vaardigheden, beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, bent geduldig, tactvol, hulpvaardig en oplettend. Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid om 24 uurs diensten te werken. Ook ben je in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en ben je in het bezit van een geldig rijbewijs B.

Tot slot ben je in staat om de visie en uitgangspunten van het Plattelandshoés naar gasten, professionals en vrijwilligers uit te dragen en daarnaar te handelen. Je bent op de hoogte van relevante wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van de kortdurende zorg en weet je deze binnen het team en de vrijwilligers van de Stichting op de juiste wijze toe te passen. Je kunt tactvol handelen ten aanzien van gasten en familie, medewerkers en samenwerkingspartners en verwijzers. Dit betekent dat je kennis van en inzicht in de sociale kaart hebt en weet je hoe je systemen hierbinnen in beweging kunnen brengen ten behoeve van de gasten.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een functie die jouw professionele ontwikkeling versterkt. Een functie met veel in- en externe contacten. Binnen een zelforganiserend team krijg je de ruimte om goede zorg te leveren aan onze gasten. Om dit te realiseren bieden wij je technologische en organisatorische ondersteuning. Indien wij jouw interesse hebben gewekt gaan wij graag met je in gesprek.

Wij willen je ook graag een salarisindicatie geven: de functie van verpleegkundige Plattelandshoés is ingeschaald in FWG 45 met een maximum van € 3.153,90 bij een dienstverband van 36 uur per week.

Meer informatie
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de functie van verpleegkundige Plattelandshoés? Dan kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met de coördinator van het Plattelandshoés, Loes Sijben via het telefoonnummer 06-526 69 115 of 077-77 25 008. Voor vragen over de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met de HR Businesspartner René Bertrams, via het telefoonnummer 06-526 69 368.