• 9 april 2019
 • Vacaturennummer lv-69131
Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De kern van onze organisatievisie vraagt van onze medewerkers lef, ondernemerschap, vertrouwen, respect en samenwerking.

Bij de afdeling Sociale zaken is de tijdelijke functie vacant van:

2 Teamleider(s) integrale teams
(HR 21 Operationeel leidinggevende I)
2 fte tijdelijk, naar verwachting tot eind 2019

Het integraal team
Het integraal team is een integraal werkend multidisciplinair team dat zich richt op bewoners met vragen en problemen. Deze vragen en problemen kunnen alle levensdomeinen betreffen, waaronder wonen, welzijn, zorg, dagbesteding, inkomensondersteuning en leefbaarheid. Het doel van de inzet van het integraal team is om bewoners en hun omgeving zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten leven.
Naast het beantwoorden van vragen en, samen met de zorgvrager, oplossen van problemen kijkt het team naar kansen en mogelijkheden van de inzet van bewoners voor de wijk.

Jouw belangrijkste taken zijn:
De generalistische wijze van werken en de team-principes zitten in het DNA van de teamleider en van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij de gewenste cultuurverandering en transformatie met verve uitdraagt. De teamleider heeft onder andere als opdracht om bekendheid te geven aan de werkwijze van het team.
De teamleider toont ondernemerschap: hij/zij kan omgaan met steeds veranderende omstandigheden en beschikt over een ‘lange’ adem. Hij/zij kan omgaan met de weerstanden die een transformatieproces als dit met zich meebrengt.
De gewenste teamleider is bereid verantwoorde risico’s te nemen en heeft overwicht bij het nemen van beslissingen en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.
Hij/zij werkt oplossingsgericht en is een verbinder en is betrouwbaar.Hij/zij toont voorbeeldgedrag op het gebied van ethiek, waarden en normen en laat blijken welk integer gedrag van anderen verwacht wordt. Hij/zij durft teamleden én opdrachtgever aan te spreken, en weet hiërarchie te relativeren. De teamleider is een belangrijke speler in het managementteam van de afdeling waar gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt gedragen voor alle aan de afdeling opgedragen taken.

Wij verwachten van onze Teamleider integrale teams:
 • Een relevante opleiding op HBO+ werk- en denk niveau;
 • Ruime ervaring in leidinggevende functie, bij voorkeur binnen verschillende domeinen;
 • Ervaring in verschillende maatschappelijke domeinen en bekendheid met individuele hulpverlening, samenlevings- (verander) vraagstukken en organische processen;
 • Een resultaat- en opbouw gerichte manier van werken m.a.w. bijdragen aan de doorontwikkeling van de Roermondse integrale teams;
 • Kennis van en ervaring met het inzetten van pr- en communicatiemiddelen en het organiseren van communicatieactiviteiten;
 • Ervaring met het creëren van draagvlak;
 • Kennis van het lokale netwerk en van de lokale instellingen en hun diensten;
 • Bekend met generalistisch werken alsmede learning on the job, lerende teams;
 • Kennis van en ervaring met “de harde bedrijfsvoering”.
 • Creatieve geest met sociaal ondernemerschap;
 • Durft te sturen op “outcome” in plaats van op output.
Daarnaast vragen wij van de Teamleider integrale teams de volgende functie specifieke competenties:
Een vooruitstrevende en inspirerende partner die zich kenmerkt doordat hij of zij:
 • Een netwerker en verbinder is, iemand die verschillende werelden kan verbinden;
 • Anderen voor standpunten en ideeën wint en draagvlak creëert;
 • Lef heeft, flexibel, innovatief en nieuwsgierig is;
 • Out-of-the-box kan denken;
 • Open staat, reflectief is, leert, vraagt en zo nodig hulp en expertise van anderen accepteert;
 • Koerst op de ontwikkeling van eigen kracht van mensen;
 • Voor een teamcultuur zorgt waarbij verantwoording nemen voor persoonlijke acties en handelingen van anderen van groot belang is;
 • Talenten onderkent en de juiste ontwikkelingsactiviteiten inzet;
 • De ontwikkelbehoefte van medewerkers in overeenstemming weet te brengen met de strategie van de organisatie;
 • Verantwoordelijkheid neemt voor groei en voortdurende ontwikkeling van het team;
 • Concrete en gerichte acties onderneemt om doelstellingen binnen de kaders (ook financiële) te behalen of te overstijgen.
 • Op een resultaatgerichte manier richting geeft aan medewerkers;
 • De werking van werkprocessen en het beheer van budgetten hierin integreert.
Wij bieden:
 • Afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaalniveau 11) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De keuze uit verschillende arbeidsrechtelijke constructies, waaronder werkzaam zijn bij de gemeente Roermond via een payroll-constructie, detachering vanuit een andere werkgever.
Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, laat dan vóór 14 april 2019 jouw sollicitatiebrief met cv achter op www.igom.nl. Deze brief kun je sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond. Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met meneer J. van den berg, Afdelingshoofd a.i., telefoonnummer 06- 23724995 – tussen 16.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar – of per mail johnvandenberg@roermond.nl

Een eventuele benoeming zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.