• 8 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70478
Proteion Logo
Regio: Limburg
Locatie: Limburg
Sluitingsdatum: 31-07-2019
Startdatum: 11-06-2019
Contactpersonen: Ludo Schreurs tel.: (0475) 587496
Company homepage: www.proteion.nl

Proteion Expertise en Behandeling

De medewerkers van Proteion Expertise en Behandeling werken in de zorgcentra van Proteion en bij ouderen en chronisch zieken thuis. Onze collega’s werken multidisciplinair samen vanuit diverse behandeldisciplines. Ook bieden we scholing aan zorgprofessionals binnen en buiten Proteion en werken we samen met partners in de eerste, tweede en derde lijn. Als opleidingsinstituut zijn we nauw verbonden aan de universiteiten en hogescholen in de regio.

Voor ons enthousiaste en innovatieve team, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

PSYCHOLOOG


Omvang van het dienstverband bedraagt 24-32 uur per week.

Tot de kerntaken van de psycholoog behoren diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij intramurale cliënten en revalidanten. Ook taken als preventie, teambegeleiding, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van het zorgbeleid behoren tot het takenpakket.

Er bestaat een samenwerkingsverband met Vincent van Gogh GGZ voor de opleiding tot GZ-psycholoog.

Functie-inhoud
 • Verricht indicatiestelling, psychodiagnostiek en behandeling bij cliënten met hoofdzakelijk psychogeriatrische en somatische problematiek;
 • Draagt zorg voor ondersteuning, begeleiding en scholing van verplegend en verzorgend personeel;
 • Geeft advies en consultatie aan andere disciplines in het multidisciplinaire team en aan familie;
 • Werkt mee aan zorginhoudelijke beleidsvorming en initiëren van verbetering en vernieuwing van cliëntzorg;
Functie-eisen
 • Een universitaire opleiding psychologie of geestelijke gezondheidskunde;
 • Bij voorkeur in bezit van een BIG-registratie als GZ- psycholoog;
 • Ervaring in de ouderenzorg is een sterke pre;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van indicatiestelling, psychodiagnostiek en psychologische behandeling;
 • Affiniteit met (het ontwikkelen van) belevingsgerichte zorg;
 • Zien van uitdaging en kansen in samenwerking met de psychiatrie;
 • Een grote mate van zelfstandigheid, alsmede kunnen functioneren in teamverband;
 • Een innovatieve instelling en vervullen voortrekkersrol;
 • Tact, overtuigingskracht en inlevingsvermogen;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in het eigen vakgebied.
Arbeidsvoorwaarden
 • Zijn gebaseerd op de CAO VVT.
 • De duur van het dienstverband wordt in onderling overleg afgesproken.
 • Werktijden en -dagen worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Bij bepaling van het werkgebied wordt getracht de reisafstanden te minimaliseren.
Bijzonderheden
Indien Proteion een arbeidsovereenkomst met u aangaat, dient u een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u terecht bij de vakgroep psychologie van Expertise en Behandeling, bereikbaar via telefoonnummer 0475-587538.

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten aan dhr. L. Schreurs, manager Expertise en Behandeling, en per mail versturen aan ludoschreurs@proteion.nl