• 29 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64788
Mondriaan Volwassenen biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en / of verslavingsproblematiek. Wij leveren onder andere zorg in de wijk (Fact), gespecialiseerde psychiatrische zorg (PsyQ), verslavingszorg, (trans-)forensische psychiatrische zorg (Radix), generalistische basiszorg en verslavingspreventie. Daarnaast bieden wij beschermd wonen en tal van dagbestedingsactiviteiten in samenwerking met de wijk.

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties: Parnassia Groep, Lentis, RiaggZuid en Mondriaan. Het zorgaanbod van PsyQ wordt landelijk aangeboden.

Het behandelprogramma ADHD/Autisme, met vestigingen in Heerlen en Maastricht is volop in ontwikkeling.
Het jaar 2017 heeft voor het behandelprogramma in het teken gestaan van het formuleren van een hernieuwde missie / visie.
Wij willen dat het behandelprogramma een onderscheidend karakter en een betere positionering binnen de (supra) regio heeft. Zo wordt o.a. samengewerkt in het Autismenetwerk.
Het behandelprogramma is hoogwaardig van kwaliteit en voorziet in State of the Art diagnostiek en behandeling van ADHD/Autisme.
Belangrijk is dat medewerkers binnen het behandelprogramma een actieve rol hebben in het verder operationaliseren en implementeren van deze missie en visie.
Hiertoe wordt een werkklimaat gecreëerd waarbinnen medewerkers zich betrokken, veilig, gehoord en prettig voelen. Dit werkklimaat zal samen met de medewerkers vorm worden gegeven.
Op de werkvloer wordt gestreefd naar: transparantie van beleid, aandacht voor openheid binnen het team, vergroting van betrokkenheid van medewerkers, en het stimuleren van het benoemen van creatieve verbeterideeën door de medewerkers.

Voor het behandelprogramma ADHD/Autisme zijn wij dan ook op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerd tot bouwen en meedenkende:

PSYCHIATER

16 uur tot 32 uur per week


Wat worden uw taken als psychiater?
 • Het opstellen en implementeren van het multidisciplinair behandelplan.
 • Een bijdrage leveren aan het multidisciplinair werken en uitvoeren van behandelplannen.
 • Het verrichten van consulten en het verrichten van consultatie.
 • Het deelnemen aan de 7 x 24 uur beschikbaarheids-/bereikbaarheidsdiensten en waarnemingsregelingen van Mondriaan.
 • Een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van het behandelprogramma en zorg.
Wat verwachten wij van u als psychiater?
 • Afgeronde opleiding tot Psychiater en BIG-registratie.
 • Bij voorkeur ervaring in bovengenoemd behandelprogramma.
 • In staat zijn met alle disciplines samen te werken.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Creatieve attitude en flexibele inzetbaarheid ten aanzien van de aanpak van psychiatrische problematiek.
 • Affiniteit met de doelgroep.
Wat hebben wij u te bieden?
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij u een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris wordt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, vastgesteld volgens functiegroep AMS, zijnde minimaal € 5.013,- en maximaal € 8.760,- bij een fulltime dienstverband, alsmede ontvangt u een tijdelijke toeslag van 5%.

Heeft u meer informatie nodig?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Koen Schruers, Manager Zorg, tel. 06-25475221 of Benjamin Richartz, Manager Bedrijfsvoering, tel. 06-13780673. Vanwege vakantie kunt u van 2 juli t/m 20 juli a.s. terecht bij Ivon van Tits, Manager Bedrijfsvoering, tel. 06-10125295.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Wilt u solliciteren?
Reacties uiterlijk tot en met 22 juli 2018 via de button Solliciteren.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.