• 30 november 2018
 • Vacaturennummer lv-67147
Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.
Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan ruim 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 1.800 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Vanwege het aanvaarden van een andere functie binnen de organisatie door de huidige functionaris is op korte termijn de functie vacant van

HOOFD CICERO ZORGSERVICE

36 uur per week
Functieomschrijving
Cicero Zorgservice vormt het centrale loket van de organisatie waarbij (toekomstige) cliënten, hun naasten, zorginstellingen en andere betrokkenen terecht kunnen met al hun vragen rondom de dienstverlening van Cicero Zorggroep.
Naast inhoudelijke vragen en vragen rondom regelgeving gaat het daarbij over de cliënt-logistieke processen waarmee de cliënt te maken krijgt. Cicero Zorgservice is daarmee het hart van de cliëntadministratie en daaraan gekoppeld de financiering van de organisatie. De afdeling bestaat naast deze administratie uit zorgtoewijzers en frontoffice medewerkers.

Als Hoofd Cicero Zorgservice:
 • Ben je verantwoordelijk voor de (cliëntlogistieke) processen rondom de zorg aan cliënten, beginnend voorafgaand aan de start van de zorgverlening en eindigend na beëindiging van de zorg.
 • Richt je processen in vanuit de vraag van de cliënt en stel je de cliënt nadrukkelijk centraal in de dienstverlening, je zoekt naar creatieve oplossingen waarbij je de belangen van de organisatie niet uit het oog verliest.
 • Adviseer je gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur en het managementteam ten aanzien van doorontwikkeling van het zorgaanbod, cliëntlogistiek, administratieve processen en relevante ontwikkelingen in de regelgeving op basis van in- en externe ontwikkelingen.
 • Denk je mee op beleidsmatig niveau en vertaal je dit vervolgens in operationeel handelen binnen de afdeling Cicero Zorgservice.
 • Borg je dat processen conform geldende afspraken worden uitgevoerd.
 • Geef je op coachende wijze leiding aan de medewerkers van Cicero Zorgservice en ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het integrale afdelingsbeleid passend bij de koers van de organisatie.
 • Vind je het een uitdaging om mee te denken over innovaties en ontwikkelingen passend bij (toekomstige) behoeften van cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers van Cicero Zorggroep.
 • Onderhoud je contacten met onder andere Zorgkantoor, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dienstverleners, ketenpartners en collega zorginstellingen in en buiten de regio.
 • Geef je leiding of neem je deel aan projecten en werkgroepen binnen of buiten de organisatie.
 • Rapporteer je aan de manager bedrijfsondersteuning.
Functie-eisen
 • Je hebt een relevante afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met ruime werkervaring; ervaring in een managementfunctie en een aanvullende managementopleiding is een pr;
 • Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring in de (langdurige) zorg en je hebt kennis van de daarbij horende (administratieve en cliëntlogistieke) processen, relevante regelgeving en ontwikkelingen;
 • Je bent in staat om tegengestelde belangen te overbruggen en draagvlak te creëren;
 • Je maakt van nature gemakkelijk verbindingen tussen verschillende mensen en onderdelen binnen en buiten de organisatie;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, onder andere voor het leidinggeven en onderhouden van in- en externe contacten;
 • Je kunt schakelen en vertalen van abstract/strategisch niveau naar operationeel niveau;
 • Je hebt een hands on mentaliteit;
 • Je bent flexibel ten aanzien van werktijden en inzetbaarheid.
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt aangeboden voor de duur van één jaar, met de intentie om bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De functie wordt gehonoreerd volgens CAO VVT (Verpleeg,- Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in functiegroep 65 (minimaal € 3.873,56 bruto per maand en maximaal €5.395,82 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT van toepassing.
Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast wordt een uitvraag gedaan bij de laatste werkgever in het kader van de vergewisplicht (na aanname) en worden originele relevante diploma’s gecontroleerd.

Inlichtingen?
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je terecht bij Nicole Houkes, hoofd Cicero Zorgservice, T 045-5637465 of M 06-45732693

Sollicitaties
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 21 december 2018 richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum, t.a.v. Ellis Op den Kamp, recruiter, onder vermelding van vacaturenummer: AS-V18124
Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl