• 31 december 2019
 • Vacaturennummer lv-72820
Bureau Jeugdzorg Limburg is voor Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg op korte termijn op zoek naar een

GEDRAGSWETENSCHAPPER


Veilig Thuis NML is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord-en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven en om samen een plek te creëren waar veiligheid en geborgenheid voorop staan.

Wat ga je doen?
Ondersteuning geven in het primaire proces ten aanzien van de complexe (gezins) problematiek. Het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van Medewerkers Veilig Thuis met jouw expertise. Het bewaken van de consistentie en inhoudelijke kwaliteit van hun inzet. Je zorgt voor je eigen deskundigheidsbevordering en levert tevens een bijdrage aan die van de medewerkers Veilig Thuis. Je volgt en vertaalt de landelijke ontwikkelingen naar de werkzaamheden van Veilig Thuis. Je initieert methodiekontwikkeling binnen een verander- en verbetercultuur. Je werkt samen met je collegagedragswetenschapper, GZ psycholoog/OG, teamleider en vertrouwensarts. Je bent verbindend naar de partners in de keten.

Over welke kennis beschik je?
 • Afgeronde relevante universitaire opleiding gedragswetenschapper.
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies, diagnostiek, behandelmethoden.
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.
 • Kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu.
 • Kennis van de visie op ketenzorg.
 • Kennis van het handelingsprotocol.
 • Kennis van de justitieketen.
 • Kennis van de WMO.
Wat vragen we verder?
 • Beschikken over analytische vaardigheden.
 • In staat zijn te inspireren, te motiveren en te coachen
 • Minimaal een SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog SKJ) of een registratie NVO of NIP.
Wat bieden wij?
Aanstelling geschiedt vanuit een structurele vacature, in eerste instantie op basis van een tijdelijke benoeming voor de duur van 1 jaar. De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring op fulltime basis salarisschaal 11 zijnde minimaal € 3.240,13 en maximaal € 4.896,26 bruto per maand.

Procedure
Graag ontvangen we je schriftelijke motivatie voor 1 februari 2020 met CV per email: vacatures@bjzlimburg.nl Bureau Jeugdzorg Limburg, t.a.v. afdeling HRM, onder vermelding van “Vacature Gedragswetenschapper Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg”. Informatie kan ingewonnen worden bij de manager Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg: Michelle Vrancken, telefoon 088-0073732 of via email michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl