• 13 juni 2018
 • Vacaturennummer lv-64472
IN- EN EXTERNE WERVING
VOLWASSENENZORG

Mondriaan Volwassenenzorg biedt een breed pakket van psycho-medische zorg aan, uiteenlopend van algemeen tot specifiek. We leveren onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg (Radix) en Fact-zorg in de wijk. Volwassenzorg is een dynamische organisatie met ruimte voor opleiden en (wetenschappelijk) onderzoek. Wij zijn in Zuid-Limburg de specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Voor Verslavingszorg Poli 1 zijn we op zoek naar een

AMBULANT BEHANDELAAR

(32-36 uur)


Verslavingszorg verleent, afgestemd op de vraag van de cliënt, gedifferentieerde hulp aan mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken, met als doel de afhankelijkheidsspiraal te doorbreken en een zelfstandig leven zonder c.q. gestabiliseerd gebruik van middelen en/of gokken op te bouwen.

Verslavingszorg bedient de regio’s Parkstad, Maastricht en Sittard en bestaat uit vier poliklinieken, twee klinische afdelingen, een ambulante Detox, deeltijdbehandeling en twee units voor opiaatsubstitutie. Gezien de inbedding van een zorgpad verslavingszorg binnen de tien Fact-teams van Mondriaan is er een intensief samenwerkingsverband. De hulpverlening is zowel klinisch, poliklinisch, ambulant als consultatief van aard.

Wat worden uw taken als ambulant behandelaar?
 • Als casemanager uitvoering geven aan de behandeling en begeleiding bij verslavingszorg gerelateerde problematiek onder de regie van de hoofdbehandelaar;
 • Het onderkennen van sociaal psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving bij patiënten en hen motiveren hulpverlening te aanvaarden;
 • Het interveniëren bij crisissituaties bij patiënten met verslavingsproblematiek en psychopathologie;
 • Het onderhouden van contacten met verwijzers;
 • Deelname aan patiëntbesprekingen;
 • Het uitvoeren van hulpverleningsplannen;
 • Het uitvoeren van administratieve en registratieve werkzaamheden.
Wat verwachten wij van u als ambulant behandelaar?
 • Afgeronde opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ Verpleegkundig Specialist, Maatschappelijk Werk/ Social Work met een afgeronde Verpleegkundige opleiding en BIG registratie of een afgeronde academische opleiding psychologie of GGK;
 • Aantoonbare ervaring in de verslavingszorg;
 • Bij voorkeur ervaring in de ambulante hulpverlening en met crisisinterventie;
 • U beschikt over een grote mate van stressbestendigheid en flexibiliteit;
 • U bent in staat met alle disciplines samen te werken;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • U bent bereid tot het participeren in een rooster van 24-uurs diensten.
Wat hebben wij u te bieden?
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij u een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving “transmuraal werker 2”. Het salaris wordt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, vastgesteld volgens functiegroep 55, zijnde minimaal € 2.407 en maximaal € 3.894 bij een fulltime dienstverband.

De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast worden referenties ingewonnen.

Voor kandidaten die voldoen aan de toelatingseisen voor de post-HBO opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bestaat de mogelijkheid om als HBO-verpleegkundige te starten in de functie van Casemanager Trainee (kernfunctie Transmuraal Werker 3, functiegroep 50). U volgt dan op een later moment de SPV-opleiding conform Mondriaan beleid (in eigen tijd met 4 uur compensatie in tijd op een lesdag. De opleidingskosten en reiskosten worden volledig vergoed door Mondriaan).

Heeft u meer informatie nodig?
Voor informatie over de functie en de afdeling kunt u contact opnemen Ine Deckers,
Manager Bedrijfsvoering Verslavingszorg, tel. 06-30053679 / 088-5067700 of Robert Hilse, Manager Zorg, tel. 06-53691083.

Wilt u solliciteren ?
Reacties uiterlijk tot en met 04-07-2018 via sollicitatie link

Alle correspondentie verloopt via mail.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.