• 3 May 2023
 • Vacaturenummer lv-91584
Vind jij het een uitdaging om civieltechnische projecten binnen een dynamische omgeving voor te bereiden en uit te voeren? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Met het omarmen van de door de samenleving opgestelde Toekomstvisie SITTARD-GELEEN 2030, EEN VEERKRACHTIGE STAD, maken we ons samen sterk voor een gezonde, ondernemende, innovatieve en duurzame stad. Het versterken en herstellen van de ecologische veerkracht is daarin één van de vier belangrijke opgaves.

Om richting te geven aan deze opgave is in 2022 is een Agenda Landschap opgesteld door het college. Daarin is opgesomd met welke onderwerpen en projecten we de komende jaren aan de slag gaan op het specifieke werkveld van natuur- en landschapsontwikkeling. Deze agenda gaan we uitbreiden tot een programma waarin ecologisch groenbeheer, het verhogen van de biodiversiteit en klimaatadaptie een plek krijgen.

We vinden het belangrijk op een goede manier invulling te geven aan wat de samenleving van ons vraagt. Dit streven vloeit onder andere voort uit samenwerkingen die zijn ontstaan als gevolg van de Toekomstvisie 2030. Dit vraagt om een kwalitatieve en kwantitatieve beweging en organisatieontwikkeling van de teams Projecten & Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze teams hebben een Ontwikkelplan opgesteld om nog beter uitvoering te geven aan het gemeentelijke fysieke beleid dat uitgaat van de maatschappelijke opgaven en van een werkwijze met en voor de samenleving, met uitvoeringskracht- en capaciteit binnen de eigen organisatie.

Het team projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van gebiedsontwikkelingen, bouw-, landschaps-, mobiliteits- en infraprojecten en is verantwoordelijk voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling is opdrachtgever voor gebiedsontwikkelingen, ontwikkelprojecten en mobiliteits- en landschapsprojecten en is verantwoordelijk voor de initiatief- en definitiefase van deze projecten

Wat wordt jouw uitdaging ?
Als Toezichthouder Civiele Techniek lever je een belangrijke bijdrage bij de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van openbare ruimte rondom reconstructies van wegen, openbaar groen, water en riolering:

 • Al in de voorbereidingsfase ben je betrokken om ontwerpen, tekeningen, RAW-bestekken, werkomschrijvingen en kostenramingen te maken of te toetsen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid.
 • Tijdens de uitvoering ben je de “ogen en oren” van de directievoerder. Je bewaakt planningen, budget en ziet toe op de kwaliteit en veiligheid. Kleinere minder complexe projecten voer je zelfstandig uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het notuleren van de bouwvergaderingen, de bestekadministratie en stelt weekrapporten en termijnen op. Je controleert staten en revisiegegevens.
 • Als werkvoorbereider/toezichthouder ga je met andere belanghebbenden in gesprek over de planning, de kwaliteit, de veiligheid en de omgeving. Ook ben je tijdens de uitvoering het eerste aanspreekpunt voor de bewoners.
Wat wij vragen ?
 • Een afgeronde opleiding minimaal MTS, richting civiele techniek en minimaal 2 a 3 jaar relevante werkervaring als werkvoorbereider/toezichthouder van civieltechnische werken.
 • Ervaring met voorbereiding en uitvoering van de RAW-systematiek (UAV). Bij voorkeur ook ervaring op UAVGC contracten.
 • Ervaring met bestekadministratie en met het tekenprogramma Autocad.
Wat breng je mee ?
 • Iemand die stevig in zijn schoenen staat.
 • Besluitvaardig is en beschikt over overtuigingskracht. Je bent nauwkeurig en bent goed in staat om je verantwoordelijkheid te nemen;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaatgericht en weet hoofd- van bijzaken te scheiden;
 • Een teamspeler maar ook iemand die zelfstandig kan werken;
 • Oplossingsgericht.
De organisatie
Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 1250 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functie werk je in het team Projecten.

Met wie werk je samen
Het team Projecten is verantwoordelijk voor de realisatie van projecten in de openbare ruimte en de ontwikkel- en majeure projecten in de gemeente Sittard-Geleen. Er werken zo’n 35 collega’s bij het team Projecten. Te noemen Projectmanagers, Projectleiders, Toezichthouders, Omgevingsmanagers, Projectenondersteuners en Juristen.

Tuinman van Sittard-Geleen
In Sittard-Geleen werken we volgens het concept ‘Tuinman’. De Tuinman vertegenwoordigt zo’n beetje alles wat we doen op het gebied van het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Nog meer staat de Tuinman symbool voor de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Je kunt de Tuinman dan ook beter typeren als een gedachtegoed. Het gedachtegoed: dat alles wat we doen, we voor onze inwoners doen!

Wij bieden
Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als Toezichthouder minimaal 2.878,=. (salarisschaal 8) en maximaal € 4.537,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Ben jij enthousiast ?
Je sollicitatie zien we dan graag vóór 24 mei a.s. via de button ‘solliciteren’ !

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 2 juni a.s.

Voor meer informatie over de functie kun je vanaf 8 mei a.s. contact opnemen met Jorgen Malik, manager Projecten, telefoonnummer 06-58076603, emailadres [email protected].

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres [email protected].

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.