• 2 March 2023
  • Vacaturenummer lv-90565
Waterschap Logo Waterschap Limburg is op zoek naar nieuwe leden voor de Bezwarencommissie

Waterschap Limburg heeft een onafhankelijke bezwarencommissie die het bestuur adviseert bij de beslissingen op bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden.

De taak van de commissie bestaat uit het horen van bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbenden, waarna advies wordt uitgebracht over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Het dagelijks bestuur nodigt kandidaten uit te solliciteren voor de functie van:

LID VAN DE BEZWARENCOMMISSIE


Wij verwachten van de kandidaat dat deze beschikt over relevante juridische kennis en ervaring en/of specifieke inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld watersystemen, waterkeringen, hydrologie, (weg)- en waterbouw en/of civiele techniek.

De kandidaat dient daarnaast te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden:
  • in staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen
  • communicatief vaardig
  • affiniteit hebben met het waterbeheer
  • inzicht hebben in het functioneren van het lokale bestuur en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen
  • oplossingsgericht, creatief en omgevingsbewust
  • beschikken over maatschappelijke betrokkenheid
  • affiniteit hebben met het gebied waarin de waterschappen hun taken uitvoeren
Daarnaast kun je geen deel uitmaken, noch werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Waterschap Limburg, provincie Limburg of van binnen de provincie Limburg gelegen gemeenten.

Benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn van maximaal vier jaar.

De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 200,- en voor de leden € 175,- per hoorzitting. De reiskostenvergoeding bedraagt 21 cent per kilometer.

De commissie hanteert een vast vergaderschema. Hoorzittingen vinden normaliter om de drie weken plaats op donderdag om 18.00 uur (voorbespreking om 17.30 uur).

Geïnteresseerd?
Een gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 26 maart 2023 via IGOM (www.Igom.nl).Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Rob Drummen, tel. 06-13625101 of stuur een e-mail naar [email protected]

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze website www.waterschaplimburg.nl.