• 12 september 2018
 • Vacaturennummer lv-65937
Positie : Assembly Technician
Locatie : Heerlen


Over Phenospex
Ons werk draagt bij aan een wereld waarin de landbouw efficiënter word en de impact van voedsel productie op onze planeet word vermindert. We ontwikkelen en produceren sensortechnologieën en analysesoftware die specifiek ontworpen is, om gewassen wereldwijd te beoordelen. Wij helpen bij de moeilijkste taken in de plantwetenschap en de plantenveredeling waarbij we de landbouw automatiseren door solide en elegante oplossingen. Wij zijn een internationaal team met verschillende achtergronden in onder andere plantwetenschap, landbouw, natuurkunde, computer vision en business. We houden ervan om uitdagende problemen op te lossen.

Werken als een Assembly Technician bij Phenospex
Als onderdeel van een klein team ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van een breed scala aan complexe assemblage taken bij zowel de ontwikkeling, productie als reparatie van onze producten. Hierbij zorg jij dat de mechanische, elektrische en pneumatische componenten tot een kwalitatief eindproduct worden. Daarnaast denk je mee in hoe we onze machines telkens kunnen verbeteren. Je werkt met formele en informele documentatie zoals CAD schema’s, technische schetsen en aantekeningen. Als je eenmaal bent opgeleid, train je je collega’s het assemblage proces of klanten de apparatuur werking.

Vaardigheden en kwalificaties
 • elektromechanische opleiding of gelijkwaardig door werkervaring
 • ervaring met verschillende vormen van engineering of procesdocumentatie
 • ervaring met uitdagend elektromechanisch assemblagewerk en solderen
 • Engelse spreekvaardigheid
 • Computervaardigheden
 • ervaring in team en lean training
 • bereid om af en toe in het buitenland ten behoeve van de inbedrijfstelling van de door jou geassembleerde machine te verblijven.
Phenospex biedt je een inspirerende werkomgeving met een betrokken, multicultureel team en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met "Assembly Technician" in de onderwerpregel en een korte uitleg waarom je interesses en achtergrond overeenkomen met deze positie. Phenospex biedt een marktconform salaris.

Contact: Alexandra Müller | jobs@phenospex.com | T: + 31 45 71 11 693 www.phenospex.com

Position : Assembly Technician
Location : Heerlen, NL


About Phenospex
Our work contributes to a world in which agriculture is done more efficiently and reduces the impact of food production on our planet. We develop and provide sensor technologies and analytics software specifically designed to assess crops worldwide. We help to automate hardest jobs in plant science, plant breeding and in agriculture by solid and elegant solutions. We are an international team coming from diverse backgrounds in, for example, plant science, agriculture, physics, computer vision and business and we love to solve challenging problems.

Working as an Assembly Technician at Phenospex
As part of a small team, you are responsible for performing a wide variety of production assembly, development and repair/refurbishment work on complex assemblies. You will ensure that the mechanical, electrical and pneumatic components lead to a finished product of excellent quality. While doing so, you are always thinking about improvements to our devices. You will work with formal and informal documentation, such as CAD schemes, technical drawings and notes. Once you are trained, you will train your co-workers in the assembly process or customers in the operation of the devices.

Skills & Qualifications
 • electromechanical education or equivalent work experience
 • experience with different forms of engineering or process documentation
 • experience with challenging electro-mechanical assembly work and soldering
 • English fluency
 • Computer literacy
 • Team and lean training/experience
 • Prepared to travel occasionally to support with production installation at the client’s site
Phenospex offers you an inspiring working environment with an engaged, committed, multi-cultural team and lots of room for personal development.

Interested to join?
Then please send your CV with “Assembly Technician” in the subject line and brief explanation why your interests and background match this position. Phenospex offers competitive compensation.

Contact: Alexandra Müller | jobs@phenospex.com | T: + 31 45 71 11 693 www.phenospex.com