• 25 juni 2018
  • Vacaturennummer lv-64688
Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De kern van onze organisatievisie vraagt van onze medewerkers lef, ondernemerschap, vertrouwen, respect en samenwerking.

Bij de afdeling Gemeentearchief Is de functie vacant van:

STUDIEZAALBEHEERDER (M/V)

(HR21 Medewerker gegevensbeheer II)

voor 36 uren per week

Het beheer van de studiezaal van het Gemeentearchief in brede zin en daarmee het leveren van een bijdrage aan een kwalitatieve, flexibele en klantgerichte dienstverlening uit de historische archieven en collecties zoals beheerd door het Gemeentearchief.

Wat ga je doen
  • Zorgdragen voor een adequate uitvoering van het beheer van de studiezaal.
Stuurt -daartoe gemandateerd door het afdelingshoofd- de (assistent) studiezaal- medewerkers en de vrijwilligers aan. Is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de studiezaal en coördineert hiertoe de werkzaamheden. Lost organisatorische en inhoudelijke vraagstukken op en draagt zorg voor deskundigheidsbevordering i.c. is aanspreekpunt voor de (assistent-)studiezaalmedewerkers en vrijwilligers.
  • Het adviseren van bezoekers t.a.v. de mogelijkheden tot onderzoek in de historische archieven en collecties.
Staat onderzoekers te woord en verleent assistentie bij complex en specialistisch onderzoek van derden; stelt documenten uit archieven en collecties ter beschikking. Draagt zorg voor de afhandeling van de correspondentie op historisch en genealogisch gebied. Doet onderzoek naar gebruiks- en ontsluitingsmogelijkheden van archieven en collecties endoet voorstellen dienaangaande.
  • Acquisitie en beheer van beeld- en geluidsmateriaal.
Onderhoudt contacten met derden met als doel verwerving van beeld- en geluidsmateriaal.
Is verantwoordelijk voor het materiële en inhoudelijke beheer van de beeld- en geluidscollectie en de toegankelijkheid van de daarin vastgelegde informatie. Adviseert bezoekers t.a.v. het gebruik van en onderzoek in de beeld- en geluidscollectie.
Vertegenwoordigt de gemeente in in- en externe overlegsituaties m.b.t. beeld- en geluiddragers.
  • Verrichten van (historisch) onderzoek / educatie.
Stelt gidsen, folders e.d. samen voor bezoekers van de studiezaal. Verzorgt rondleidingen voor scholen en andere educatieve activiteiten op lokaal-historisch gebied.
Verricht historisch onderzoek (op verzoek van burgers en de eigen organisatie) en publiceert de onderzoeksresultaten.
  • Overige werkzaamheden.
Levert een bijdrage aan de overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen
  • HBO werk- en denkniveau met diploma Archivistiek-B, dan wel de bereidheid dit diploma te halen.
  • Bij voorkeur 1 á 2 jaar ervaring op de studiezaal van een (middel-)groot gemeente- of streekarchief.
  • Aantoonbare interesse in de historie in het algemeen en in die van de stad en de regio in het bijzonder; affiniteit met automatisering.
Wij bieden
Afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 3805,00 bruto per maand.
(schaalniveau 9) op basis van een 36-urige werkweek (norm 1 januari 2018).
Een tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
Bij de gemeente Roermond is het Individuele Keuze Budget (IKB) ingevoerd.
Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 16,8% IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Je kunt dit (maandelijks) uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding, vakbondscontributie of extra opbouw pensioen.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, maak dan een account aan op www.igom.nlof gebruik je bestaande account om te solliciteren. Laat dan vóór 7 juli 2018 jouw sollicitatiebrief met cv achter op www.igom.nl. Deze brief kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond.

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Jack Mestrom, waarnemend hoofd van de afdeling Cultuur, telefoon 0475 – 359 528.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld