• 16 november 2018
 • Vacaturennummer lv-66967
Het verhaal van MECC Maastricht gaat over een team van mensen. Een team dat handelt vanuit de overtuiging om meer te geven dan verwacht. Het klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Het is dat attente telefoontje wanneer je klant een belangrijke dag heeft, het flesje wijn dat als geschenk voor je klaar staat als je bij ons op bezoek bent geweest, het proactief meedenken over een breed scala van vraagstukken en zelfs de bereidheid om 's nachts je bed uit te komen wanneer men je nodig heeft. Voor ons is niets te gek. Waarom? Voor ons is maar één onderdeel echt belangrijk: het succes van onze klanten. Om dat te bereiken, zijn we bereid verder te gaan dan verwacht. We zoeken de grenzen op van verwachtingen. Het doel is ze te overtreffen. Oftewel, voorbij de grenzen gaan om boven onszelf uit te stijgen. Niet alleen in klanttevredenheid. Ook in de letterlijke vorm. Vanuit MECC Maastricht kunnen onze klanten de grenzen over. Om boven zichzelf uit te stijgen. Als een poort naar Europa met drie landsgrenzen binnen een half uur rijden. Een unieke mix waarin wij geloven. Een mix die met twee woorden te vatten is. Ben je daar naar op zoek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Het team Business Development maakt onderdeel uit van de afdeling Marketing & Sales en is verantwoordelijk voor het contracteren van organisatoren van beurzen, congressen en evenementen, in zowel binnen- als buitenland. Met het aantrekken van deze evenementen levert MECC Maastricht een bijdrage aan de economische spin-off voor de stad Maastricht. Het team bestaat op dit moment uit vijf Business Development Managers die zich ieder richten op een eigen deel van de markt.

Ter uitbreiding van het team Business Development, is MECC Maastricht op zoek naar een:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CONGRESSEN (FULLTIME)


Functieomschrijving
Je vervult een veelzijdige en zelfstandige functie waarin je, binnen een inspirerende omgeving, business creëert voor de organisatie én de stad Maastricht. Je uitdaging ligt in het aantrekken van nieuwe internationale (niet-medische) associatie- en verenigingscongressen die bij voorkeur een link hebben met de speerpunten van deze regio (Chemie, Materials en Smart Services). In deze functie krijg jij de kans om samen met belangrijke stakeholders als de Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen en het Maastricht Convention Bureau initiatieven te ontplooien om congressen voor de stad te winnen. Het is daarom belangrijk dat je op een juiste manier de samenwerking weet te stimuleren tussen deze verschillende actoren.
 • Je gaat pro-actief op zoek naar kansen om congressen aan te trekken.
 • Je ontwikkelt samen met de stakeholders initiatieven om congressen naar Maastricht te halen.
 • Je acteert als projectleider van deze congresinitiatieven en begeleidt deze van A tot Z (van bidfase tot aan contractondertekening).
 • Je produceert bidboeken en presentaties naar gelang de wensen van het desbetreffende congres.
 • Je neemt deel aan destinatiebeurzen, netwerkbijeenkomsten en brancheactiviteiten om je internationale netwerk te vergroten en business te genereren.
 • Je bent gemiddeld 5-10 keer per jaar actief in het buitenland (voornamelijk Europa) om deel te nemen aan een beurs of op bezoek te gaan bij een associatie of vereniging.
We vragen:
 • Een relevante, afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare commerciële functie.
 • Ervaring binnen de congreswereld, met name op het gebied van associatie- en verenigingscongressen is een pré.
 • Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren met een divers pallet aan stakeholders.
 • Gevoel voor politiek en weet op het juiste moment de juiste mensen te betrekken bij initiatieven.
 • Je bent een lobbyist pur sang en weet mensen aan je te binden.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en beschikt over een lange adem om congressen te winnen.
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Je identificeert je met de kernwaarden van het MECC en draagt deze actief uit: Klantgericht, Ondernemend, Persoonlijk, Professioneel en Flexibel.
Wij bieden:
MECC Maastricht biedt je een uitdagende fulltime functie in een dynamische branche waarin je veel contacten legt en waar geen dag hetzelfde is. Je kunt jouw energie en flexibiliteit alle ruimte geven in deze veelzijdige functie. Je komt te werken in een enthousiast, ervaren en collegiaal team.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jordy Rijksen via telefoon: +31 (0)6-51108729 of email: jordy.rijksen@mecc.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Petra van Leeuwen, HR Manager via telefoon +31 (0)43-3838318. De sluitingsdatum voor deze vacature is 16 december a.s.

Jouw reactie kun je sturen naar: sollicitaties@mecc.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
The MECC’s story is one about a team of people. A team whose aim and firm conviction is to give more than people expect. It might sound simple, but nothing could be farther from the truth. It means that one thoughtful call when your customer has an important day, that bottle of wine that is waiting for you after you have paid us a visit, pro-active thinking on a broad range of issues and even the willingness to get out of bed in the middle of the night when you’re needed. No request is too extreme. Why? Because for us, there is only one thing that matters: our customers’ success. To achieve this, we are prepared to do more than what is expected of us. We push the boundaries of expectations, and our goal is to surpass them. In other words, to go the extra mile and exceed even our own expectations. This doesn’t just apply to customer satisfaction, but it also has a literal meaning. At the MECC, our customers can cross borders and surpass their own expectations. Think of us as a gateway to Europe, with three national borders within a half-hour drive; this is a unique mix we believe in. It is a mix that can be summarised in two words. Are you also looking for the same thing? If so, you’ve come to the right place. Are you the type of lobbyist who succeeds in gaining people’s loyalty? Are you comfortable working in a scientific environment, and do you rise to challenges rather than avoid them? If so, MECC Maastricht is looking for you!

The Business Development team is part of the Marketing & Sales division, and is responsible for contracting organizers of trade fairs, conferences and events, both in the Netherlands and abroad. By attracting these events to our venue, MECC Maastricht makes a contribution to economic spin-off activities for the city of Maastricht. The team currently consists of five Business Development Managers, each of whom focuses on their own segment of the market.

We are expanding our Business Development team, and are looking for a:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - CONFERENCES (FULL-TIME)


Job description
You will fulfil a versatile, independent position in which you create business for the organization and the city of Maastricht, all while working in an inspiring environment. The challenge for you lies in attracting new international association and society conferences which are preferably linked to the spearhead sectors in this region (Health, Materials and Smart Services). In this position, you will have the opportunity to develop initiatives for winning conference contracts for the city, working closely with important stakeholders such as Maastricht University, the MUMC+, Brightlands campuses and the Maastricht Convention Bureau. This is why it is important for you to be capable of stimulating partnerships between these various players, and in the right way.
 • You will pro-actively look for opportunities to attract conferences to the venue.
 • Together with stakeholders, you will develop initiatives for bringing events to Maastricht.
 • You will act as the project lead for these conference initiatives, managing every aspect from start to finish (from the bidding stage to the signing of contracts).
 • You will produce bid books and presentations based on the preferences for the relevant conference.
 • You will participate in destination fairs, networking meetings and industry activities in order to expand your international network and generate business.
 • You will be active abroad (primarily Europe), travelling an average of five to ten times per year to participate in a trade fair or to visit an association or society.
The ideal candidate will:
 • Have completed a relevant HBO/WO (higher vocational/university) educational program.
 • Have at least five years of experience in a comparable commercial position.
 • Have experience in the conference/event sector, specifically in the association/society conference segment.
 • Be capable of communicating with a diverse range of stakeholders, at different levels.
 • Have a feel for politics and be able to get the right people involved in initiatives at the right time.
 • Be the quintessential lobbyist and know how to gain people’s loyalty.
 • Be persistent, and have the perseverance to win conference contracts.
 • Master Dutch and English, both spoken and written.
 • Identify with our core values and actively communicate these: customer-oriented, enterprising, personal, professional and flexible.
What we offer: MECC Maastricht offers you a challenging position in a dynamic industry in which you make many contacts, and where no two days are the same. You will be able to give free reign to your energy, flexibility and passion for sales in this versatile position. You will naturally be working in an enthusiastic, experienced and amicable team.

Important information: Number of hours per week: 40 hours. Start date for this position: as soon as possible.

Information and applications: For further details on the position, please contact Jordy Rijksen by telephone: +31 (0)6-51108729 or email: jordy.rijksen@mecc.nl. For further information on the application procedure, please contact Petra van Leeuwen, HR Manager by telephone on +31 (0)43-3838318.

You can send your application by email before 16 December next to sollicitaties@mecc.nl.

Acquisition by external parties based on this announcement is not appreciated.