• 14 November 2023
 • Vacaturenummer lv-94212
Annex Logo Als werkbegeleider Re-integratie bent u het 1e aanspreekpunt voor de deelnemer.
De kern van de functie ligt in de instructie en observatie van deelnemers op de werkplek (binnen en/of buiten), in het kader van arbeidspraktijkonderzoeken en ontwikkeltrajecten. Als werkbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan een goede diagnose van kandidaten.

De werkzaamheden:
 • Ontvangen van nieuwe instroom, geven van 1e dag/veiligheidsinstructies;
 • Instrueren van praktische vaardigheden, aanleren van diverse bewerkingen;
 • Assisteren bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Zorgen voor een juiste uitvoering van de opgedragen werkzaamheden;
 • Observeren, coachen en rapporteren van werknemersvaardigheden, houdings- en gedragskenmerken, leervermogen, etc;
 • Sturen op juiste werkhouding en arbeidsritme;
 • Algemene leiding over het (veilig) uitvoeren van werk, zowel individueel als groepsmatig;
 • Werkbegeleiders van zowel binnen- als buitendienst dienen elkaar onderling te kunnen vervangen.
Profiel:
 • Minimaal MBO niveau 3;
 • VCA gecertificeerd, of bereid tot scholing VCA;
 • Bereidheid tot het volgen van bedrijfstrainingen;
 • Inzicht in groepsprocessen en ervaring om hierop adequaat in te spelen;
 • Didactische vaardigheden;
 • Improvisatietalent, kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden;
 • Ervaring en vaardig in het omgaan/observeren/coachen van deelnemers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Bij voorkeur rijbewijs B-E;
 • Full-time beschikbaar (36/40 uur).
Taken t.b.v. rapportage:
 • Ervaring met gangbare geautomatiseerde systemen;
 • Bespreken van de observatie met de betreffende deelnemer en diens consulent;
 • U rapporteert aan een teamleider.
Wij bieden:
Een salaris gebaseerd op CAO-gemeenten schaal 8. Voor de WSW-CAO en de overige regelingen geldt de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie:
Meer informatie over de functie bij de heer P. Janmaat, teamleider werkbegeleiding, tel.nr. 06-16477379. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Alvorens overgegaan wordt tot een dienstverband zal een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden aangevraagd.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en Social Networks, kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Geïnteresseerd?
Uw reactie kunt u voor 18 december 2023 richten, bij voorkeur per mail, richten aan [email protected] t.a.v. Tanja van der Zwaan, Personeelsadviseur.