• 20 juni 2018
  • Vacaturennummer lv-64604

Onze opdrachtgever
Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) opgericht door en uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor 11 gemeenten binnen Parkstad / Heuvelland. WOZL is verantwoordelijk voor het bieden van een beschutte werkomgeving aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WOZL helpt in deze regio ruim 3500 mensen aan passend werk. Sinds 1 januari 2017 is Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad operationeel. De laatste entiteit is de uitvoeringsorganisatie van WOZL en tevens de nieuw te gebruiken merk- en handelsnaam in de markt. Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad is de schakel tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het is het loket voor de ondernemer in Parkstad. Daarbij is het gespecialiseerd in maatwerkprojecten met ondernemers op het gebied van arbeid, organisatie en economie. WSP Parkstad is thuis in complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid en specifiek het concept van de inclusieve organisatie en mixed-people concepten. WSP Parkstad is een betrouwbare en creatieve partner voor zowel werkgevers als werknemers in Zuid-Limburg, maar ook over de grens. Met vooral oog voor de mogelijkheden die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het is niet alleen de specialist, maar levert ook de producten en diensten die nodig zijn om de doelgroep duurzaam te kunnen plaatsen. Binnen WSP is een vacature ontstaan voor de positie P&O adviseur.

WSP Parkstad heeft Equipe RPO gevraagd hen te assisteren bij het invullen van de positie voor:

P&O ADVISEUR

- Zelfstandige, Ondernemende, koersvaste adviseur –

(28,8 uur per week)


Doel van de functie
De P&O-adviseur is een proactieve gesprekspartner voor de manager Detacheringen, afdelingshoofden, jobcoaches, inleners, hulpverleners en medewerkers binnen zijn werkgebied. Hij/zij adviseert en ondersteunt hen ten aanzien van P&O vraagstukken, o.a. over de juiste toepassing van personeelsinstrumenten, rechtspositionele aangelegenheden, functioneren, beoordelen, verzuim en disciplinaire maatregelen. De adviseur is mede verantwoordelijk voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van het In- Door- en Uitstroomproces (IDU) in brede zin. Ten aanzien van de jobcoaches en afdelingshoofden vervult de adviseur een coachende en sturende rol. Hij/zij adviseert over de inzet van medewerkers (kwantitatief en kwalitatief) in het kader van strategische personeelsplanning. Daarnaast ondersteunt, adviseert en bemiddelt de adviseur bij problemen in de werksfeer (arbeidsconflicten) en bij veranderingsprocessen. Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en het maken van de vertaling in concrete actieplannen, personeelsinstrumenten en -systemen behoort direct tot de verantwoordelijkheid van de functionaris.

Waar zijn we naar op zoek
Voor deze uitdagende positie zoeken wij een zelfstandige en ondernemende professional met een op HRM gerichte opleiding. Een adviseur met een kritische en vernieuwende blik die een frisse bijdrage levert aan het P&O team en de operatie. Een pragmaticus die operationele P&O werkzaamheden niet schuwt, die mensen mee weet te nemen zowel in de praktijk van alle dag als in situaties die vragen om veranderingen. Een overtuigende persoonlijkheid die koersvast is en zijn afdelingen kan helpen het integraal management vorm te geven en daar ondersteunend aan wil en kan zijn. De adviseur zal binnen de P&O afdeling als aanvullend aandachtsgebied functiewaardering krijgen en wordt geacht mee te denken op tactisch niveau binnen de P&O afdeling b.v. ten aanzien b.v. van personeelsplanning en organisatieontwikkelingen.

Functie-eisen
Voor deze positie beschik je over een afgeronde HRM opleiding op minimaal HBO/Bachelor-niveau in combinatie met relevante werkervaring (minimaal 3 jaar) in een vergelijkbare functie en of werkomgeving. Kennis van arbeidsrecht is een pré. Je beschikt over zeer sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je bent gewend om in een politiek bestuurlijke omgeving te werken en voelt je hier senang. Je bent koersvast, resultaat- en klant gericht en staat bekend als initiatiefrijk en ondernemend. In je werk ben je professioneel, proactief, doortastend, autonoom, hou je van een behoorlijke dosis humor en weet je zowel in- als extern mensen met elkaar te verbinden.

Aanbod en arbeidsvoorwaarden
Geboden wordt een uitdagende, nieuwe functie binnen een dynamisch werkveld en binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie biedt een professional de ruimte om de functie nog verder vorm te geven. De functie is ingeschaald in schaal 10 (CAR-UWO). Het betreft in eerste instantie een positie van een jaar waarbij bij gebleken geschiktheid de arbeidsovereenkomst voortgezet zal worden.

Geïnteresseerd
Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je van harte uit via het Limburg Talent Hunter-platform (www.limburgtalenthunter.nl) jouw interesse kenbaar te maken.

WSP Parkstad heeft de werving en selectie van deze positie uitbesteed aan Equipe RPO. Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Marijke Pfennings (Recruitment Consultant) op 06-52773262 of met Luc Theunissen(Directeur) op 06-29085279. Je kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Maastricht op 043-3299955.

Equipe bv kantoor Maastricht
St. Hubertuslaan 2, 6211 KD Maastricht