• 2 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-64818
Onafhankelijk bemiddelen in rechtspositionele problemen? Die persoon zijn waar medewerkers echt een onpartijdig advies kunnen inwinnen?

Lees dan vooral even verder want wij zoeken een ombudspersoon.

Wat zoeken we?
Onze ombudspersoon richt zich op problemen in de arbeidsverhoudingen die door werknemers worden voorgelegd.
De ombudspersoon rapporteert aan de portefeuillehouder van het College van Bestuur en neemt een onpartijdige, onafhankelijke positie in de organisatie. In hoofdzaak houdt de ombudspersoon zich bezig met klachtenafhandeling, hoor en wederhoor, onderzoek en mediation en indien nodig voorlichting geven. Hij/zij is in het bezit van een academische opleiding met ervaring in gelijkwaardige functies in complexe, dynamische omgevingen. Kennis en/of ervaring op het juridische vlak is nodig om in deze functie optimaal te kunnen functioneren. Inzicht in primaire processen is een pre. Goed communiceren op verschillende niveaus, diplomatiek handelen, en probleemoplossend gedrag zijn vereist. Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel het Nederlands als het Engels is noodzakelijk voor de uitvoering van deze functie.

Omdat het een onafhankelijke positie betreft, is de functie niet verenigbaar met andere functies bij de Universiteit Maastricht.

Waar kom je terecht
De Universiteit Maastricht is een internationale universiteit. De voertaal is Engels en Nederlands. Je komt binnen onze universiteit meerdere culturen tegen. Voor de universiteit Maastricht is de ombudspersoon een nieuwe positie in de organisatie. Organisatorisch is de ombudspersoon gepositioneerd bij de afdeling HR. De ombudspersoon rapporteert echter vanwege haar/zijn onafhankelijke positie rechtstreeks aan de vicevoorzitter van het College van Bestuur. De functie wordt in eerste instantie ingevuld voor 3 jaren met een maximale omvang van 0.5 fte. De organisatie is in ontwikkeling en dat brengt turbulentie met zich mee. De professionaliseringsslagen die gepland zijn in de komende 3 jaren zullen naar verwachting bijdragen aan verbetering van de arbeidsverhouding en verduidelijking en verdere professionalisering van rollen en bevoegdheden waardoor de behoefte aan een ombudspersoon naar verwachting op termijn minder zal zijn dan in de startfase.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een dienstverband van 3 jaren. De functie is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in salarisschaal 12, UFO profiel vertrouwenspersoon/jurist, van de CAO Nederlandse Universiteiten, minimaal € 4.210,00 en maximaal € 5.405,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband en exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM medewerkers.

Solliciteren?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met drs. Antoon Vugts, Directeur HR (tel.nr. 043-3882724).
Wil je reageren op deze vacature, stuur dan vóór 23 juli 2018 je sollicitatiebrief + CV naar povacatures@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van het vacaturenummer AT 2018.110