• 6 March 2023
  • Vacaturenummer lv-90616
het Openbaar Ministerie Logo Wat ga je doen?
Bij het OM Limburg behandelen we duizenden strafzaken per jaar, van kort geding tot een grote strafzaak, en van wapenbezit tot cybercriminaliteit. Een belangrijk onderdeel van de criminaliteit binnen Limburg zijn de landsgrenzen die ons omringen en die dus direct impact hebben op ons werk. Dit uit zich onder andere in samenwerkingsverbanden met buitenlandse collega’s. Als criminoloog bij het OM Limburg ga jij onderzoeken wat er in Limburg en over de grens gebeurt. Hierbij houd je rekening met de trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het werk van het OM Limburg. Je kunt dan denken aan: nieuwe wetten, ontwikkelingen bij de Politie, wat leeft er in de samenleving en uiteraard ook wat gebeurt er in de politiek.

Als criminoloog weet je niet alleen analyses uit te voeren en wetenschappelijke inzichten te verkrijgen maar deze ook te vertalen naar de praktijk. Op basis van de verkregen informatie kun je gericht adviezen geven, prioriteren en actief meedenken met het bestuur, onze specialisten zoals officieren van justitie en beleidsadviseurs en ten slotte onze samenwerkingspartners. Als criminoloog houd je in je vertaalslag van analyse naar praktijk rekening met de doelgroep waarvoor je werkt en maak je onderscheid tussen strategisch (bestuurlijk), tactisch en operationeel (uitvoerend) niveau. Op basis van jouw analyses lever jij een belangrijke bijdrage aan de onderbouwing van de keuzes die het OM Limburg maakt. Je weet daarbij je creativiteit in te zetten middels het meedenken over de toepassing van nieuwe methoden en indicatoren en bent instaat te reflecteren over de uitgezette acties. Als pro-actieve criminoloog sta je in verbinding met diverse in- en externe partijen en weet je in dit krachtenveld je weg te vinden en de benodigde informatie op te halen.

Alles bij elkaar een afwisselende functie waarbij het een relatief nieuwe rol is en er dus nog genoeg ruimte is voor jou om hier een uitdagende functie van te maken.

Wie ben je?
Je hebt kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en uiteraard ben jij analytisch sterk onderlegd. Daarnaast leg jij makkelijk contact met collega’s en betrokken ketenpartners en dit netwerk zet jij in om problemen bespreekbaar te maken en oplossingsmogelijkheden te toetsen. Je beschikt over organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit waardoor je bewust bent van de verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en hiernaar handelt.

Wat je in elk geval meebrengt:
* WO werk- en denkniveau en relevante werkervaring als criminoloog;
* Affiniteit met straf(proces)recht en de diverse partners binnen de strafrechtketen.

Waar kom je te werken?
Limburg is een internationaal georiënteerd arrondissement gelegen tussen België en Duitsland. Het heeft een landsgrens van ongeveer 350 km en goede (internationale) verbindingen. Grensoverschrijdend verkeer van mensen en goederen is een gegeven en vindt veelvuldig plaats. Grote bevolkingsconcentraties in Duitsland en België liggen letterlijk op steenworpafstand. Niet voor niets wordt er gesproken over de Euregio.

Grenzen zijn dus een deel van de realiteit in Limburg. Ook het parket Limburg kent grenzen. Maar in het dagelijks werk wil ons parket vooral grenzen slechten. Dat doen we door onze zaken te doen vanuit internationaal perspectief, door intensief samen te werken, binnen onze organisatie maar ook met ketenpartners met als doel het voorkomen en aanpakken van criminaliteit. Ons werk krijgt maatschappelijke betekenis als onze interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. We zijn met recht een civil servant.

Als criminoloog ben je onderdeel van de afdeling Beleid & Strategie. De hoofdtaak van deze afdeling is een bijdrage leveren aan de maatschappelijke veiligheid in het Arrondissement Limburg. De afdeling versterkt de omgevingsoriëntatie van het OM en richt zich op het vergroten van de maatschappelijke legitimiteit van en het publiek vertrouwen in het OM. Beleid & Strategie fungeert als liaison tussen de binnen- en buitenwereld, maar ook tussen de afdelingen/teams en parketten onderling en levert daarmee een concrete bijdrage aan het operationeel resultaat van het OM.
Als onderdeel van deze afdeling zet ook de criminoloog zich in om zowel parket Limburg als het gehele OM effectiever en meer zichtbaar, merkbaar en herkenbaar naar buiten te laten treden. Dit uit zich onder meer in beleidsvorming op verschillende aspecten van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, zoals internationalisering van de criminaliteit, uitingen van polarisatie en radicalisering, verschuiving in de aard van criminaliteitsuitingen en ontwikkelingen in de maatschappelijke impact van criminaliteit. Laatstgenoemde taken vereisen een criminologische achtergrond die op dit moment binnen de afdeling ontbreekt.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 11 CAO Rijk (minimaal € 3.608,64 en maximaal € 5.503,57 bruto bij een 36-urige werkweek). Afhankelijk van ervaring en opleiding kan inschaling plaatsvinden in de aanloopschaal 10 (minimaal € 3.045,91 en maximaal € 4.848,81 bruto bij een 36-urige werkweek).

Het betreft een structurele functie voor 36 uur per week (1 fte), waarbij er in eerste instantie een arbeidsovereenkomst wordt geboden voor de duur van één jaar. Bij goed en volledig functioneren behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Bijzonderheden
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
Een Veiligheidsonderzoek (VGB) maakt deel uit van de procedure. De datum van indiensttreding is hiervan afhankelijk, gelet op de doorlooptijd van dit onderzoek.
De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Dit betekent dat reizen met eigen gemotoriseerd vervoer niet wordt aangemoedigd en financieel nadeliger is. Tevens zijn er geen mogelijkheden tot parkeren.
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 12 april in de middag.

Meer informatie
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Joëlle Boonstra (HR Adviseur) via telefoonnummer 06 - 50160105.

Sollicitatiewijze
Je kan je sollicitatiebrief en cv uploaden tot en met 2-4-2023 via werkenbijhetom.nl/ad/criminoloog/m4w16t