• 28 januari 2020
 • Vacaturennummer lv-73204
Waterschap Limburg Logo

PROGRAMMAREGISSEUR WATERKWALITEIT


Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden als Maastricht, Sittard, Roermond, Weert en Venlo tot agrarische gronden en natuurgebieden.

Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en waterklaar te maken voor de toekomst?
Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg en reageer op onze vacature.

Word jij onze Programmaregisseur Waterkwaliteit?
Als programmaregisseur waterkwaliteit ben je vanuit het cluster Kaders en Ontwikkeling verantwoordelijk voor het door ontwikkelen en op programmatische wijze uitvoeren van alle activiteiten ten behoeve van het verbeteren van de waterkwaliteit, onder meer vanuit de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betreft een meerjarenperspectief voor de hele organisatie. Je bent in staat daadkrachtig te organiseren en regisseren en zorgt voor inbedding in de organisatie.

Je ontwikkelt een plan voor het verbeteren van de Limburgse waterkwaliteit, waarbij je onderscheid maakt in datgene waar het waterschap zelf rechtstreeks invloed op heeft (zoals lozingen rwzi-effluent, meanderen van beken) en maatregelen waar anderen voor nodig zijn. Je draagt zorg voor besluitvorming en bent verantwoordelijk voor de planning en voortgang van de projecten. Je betrekt collega’s en leidt coördinerende overleggen. Je zorgt op strategisch niveau voor de aansturing, coördinatie en begeleiding van de collega’s bezig in dit werkveld. Je betrekt zowel specialisten en bent ook beleidsmatig aanspreekpunt.

Je werkt nauw samen met directie en bestuurders en draagt zorg voor ambtelijk en bestuurlijk overleg en de bijbehorende besluitvorming. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van input bij de P&C cyclus. Daarnaast werk je veel samen met collega’s uit diverse clusters, de gebiedsadviseurs van areaalbeheer, de stroomgebiedsliaisons, de (senior) adviseurs, vakspecialisten, projectleiders en de kennisontwikkelaars. Je ondersteunt en stimuleert hen waar nodig bij het treffen van acties en het aangaan van nieuwe allianties en samenwerking op regionaal en (inter)nationaal niveau en geeft in dit kader mede vorm aan lobbymatige activiteiten. Hierbij trek je op met de strategen van het cluster Strategie en Communicatie. Ook werk je samen met collega’s die onder meer de klimaattransitie vormgeven in het programma Water in Balans en je legt de link met het programma Waterveiligheid.

Je stimuleert de samenwerking met onderwijs- en kennisontwikkelingsinstanties voor het oplossen van hardnekkige waterkwaliteitsproblemen en legt hierbij de link met de manager Innovatie en Duurzaamheid.

Samen vertalen jullie activiteiten en maatregelen van het waterschap en zijn samenwerkingspartners naar (investerings)afspraken. Je presenteert de afspraken in een duidelijk herkenbare programmatische aanpak. Je coördineert de tijdige uitvoering van het programma en bewaakt de voortgang. Je rapporteert hierover aan leidinggevende, directie en bestuur. Je bent in staat om helder en begrijpelijk over complexe en strategische waterkwaliteitsissues te communiceren. Als troubleshooter pak je problemen aan.

Je bent liaison op strategisch niveau tussen het Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg voor de waterketen en zuiveringsactiviteiten, geeft vorm aan deze samenwerking en stuurt functioneel collega’s aan die op dit gebied ook direct met het Waterschapsbedrijf Limburg samenwerken.

Een rol in de crisisorganisatie kan onderdeel uitmaken van de functie.

Belangrijk is dat…
 • Je omgevingsbewust bent en gericht op samenwerking;
 • Je creatief bent en nieuwe ontwikkelingen, kansen en initiatieven vertaalt naar een samenhangend realiseerbaar programma;
 • Je innovatie en duurzaamheid een belangrijke plaats laat innemen in het zoeken naar oplossingen;
 • Je resultaat gericht bent en in staat bent om veranderingen in gang te zetten;
 • Je complexe trajecten kunt coördineren;
 • Je bestuurlijk sensitief bent;
 • Je beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht;
 • Je communicatief sterk bent en netwerken – ook grensoverschrijdend - je energie geeft;
 • Strategisch denken en organiseren tot goedontwikkelde vaardigheden behoren;
 • Je bereid bent om jezelf verder te ontwikkelen.

Verder heb je…
 • Een universitair werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting van watermanagement;
 • Een brede theoretische kennis van het vakgebied waterkwaliteit en integraal waterbeheer;
 • Affiniteit met of kennis van ecologie en fysische chemie en weet je de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water in het juiste perspectief te plaatsen voor het waterschap;
 • Enige jaren werkervaring in het aansturen van complexe programma’s;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je organisatiesensitief;
 • Een B-rijbewijs.

Waterschap Limburg ontwikkelt zich langs een aantal watermerken, waaraan jij bijdraagt:
 • we werken met de omgeving, voor de omgeving;
 • we trekken samen op met het bestuur;
 • we respecteren de kaders, en pakken de speelruimte;
 • we blijven in beweging;
 • we helpen onze collega;
 • we maken de wereld mooier.

Wat we bieden:
Het waterschap biedt een interessante baan in een stimulerende omgeving. Dompel jezelf onder in de dynamische wereld van het waterschap, waarin we iedere dag samen werken aan droge voeten, veilige dijken, voldoende en schoon water. Opgaven waar we trots op zijn! In een baan bij Waterschap Limburg draag je bij aan het mooier maken van de wereld; een stukje zingeving dat je eigen leven ook zal verrijken.

Deze functie wordt structureel ingevuld, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid hebben wij de intentie om dit dienstverband voort te zetten voor onbepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal 13. Dit is, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal €4.485,- en maximaal € 6.472,- bruto per maand. Conform cao stijgt het salaris per 1 juli 2020 met 1%.

Naast dit salaris heb je de beschikking over een Individueel Keuze Budget (IKB) van 20% van je salaris. Het IKB is een vrij besteedbaar budget dat je kunt inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast hebben wij prima andere arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonsgebonden basisbudget (PBB) dat je kunt inzetten voor je eigen ontwikkeling en vitaliteit.

Geïnteresseerd?
Procedurele vragen kun je stellen via hrm@waterschaplimburg.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Margreet Smits, Clustermanager Kaders en Ontwikkeling (tel. +31 653178965). Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 18 februari 2020 via IGOM (www.Igom.nl). De selectiegesprekken vinden plaats op 3 maart 2020. Kijk voor meer informatie ook op www.waterschaplimburg.nl.

Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.