• 9 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-64944
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Voor onze Talententuin Maastricht (SO) zijn wij, voor schooljaar 2018/2019 met spoed op zoek naar een

GROEPSLEERKRACHT MIDDEN/BOVENBOUW

WTF 0.7

Binnen onze talententuin bieden wij onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We bieden onderwijs aan twee doelgroepen: het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO).

We hebben kleinere groepen, meer persoonlijke aandacht en bieden maatwerk onderwijs.

Onze groepsleerkrachten hebben een professionele houding, zijn breed inzetbaar en dragen bij aan de ontwikkeling van de school. Naast samenwerking en een goede communicatie met ouders vinden we het verzorgen van “boeiend” onderwijs belangrijk.

Wij vragen:
  • HBO PABO
  • Bij voorkeur master SEN
  • Een specialisatie op het gebied van autisme is een pré.
  • ICT vaardigheden
  • Ervaring in het werken met en affiniteit met de doelgroep
  • Diagnostische kwaliteiten en handelingsgericht kunnen werken
Daarnaast kun je:
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Aansluiten bij de belevingswereld van het kind en zorgen voor een uitdagende en leeromgeving
  • Goed communiceren en samenwerken
Meer informatie?
Meer informatie kun je vinden op onze website www.mosalira.nl.

Belangstelling?
Belangstelling voor de vacature? Reageren kan door je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 5 augustus 2018 te sturen naar werken@mosalira.nl onder vermelding van vacaturenummer 18/19 29. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.