• 9 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-64940
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Voor Kindcentrum St. Aloysius zoeken wij voor schooljaar 2018/2019 een

GROEPSLEERKRACHT FLEXIBELE INZET

WTF 0.4


We helpen kinderen bij hun groei naar volwassenheid. Door persoonlijke aandacht voor de cognitieve, sociale, communicatieve en creatieve ontwikkeling helpen wij kinderen uitgroeien naar zelfstandige, stabiele jonge wereldburgers met optimale kansen in de maatschappij. Wij maken bewust keuzes in het leerstofaanbod en vinden goede communicatie met ouders belangrijk.

Wat ga je doen?
Lesgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van de school. We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten uitdagend onderwijs bieden waarbij de leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijk ontwikkeling. Kunnen zien wat een kind nodig heeft en dit vertalen in je lesaanbod is daarbij essentieel. Je zult als flexibel inzetbare leerkracht werkzaam zijn bij Kindcentrum.

Wij zoeken:
Een teamspeler die in gezamenlijkheid het beste resultaat wil behalen. Je bent prima in staat om theoretische-, vakinhoudelijke-, didactische- en pedagogische kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je denkt Out-of-the-box, bent flexibel en houdt van een uitdaging.

Wij vragen:
  • Afgeronde PABO opleiding
  • Gymbevoegdheid
  • Flexibele inzetbaarheid
  • Een leerkracht die naast de basisvaardigheden t.a.v. de algemeen pedagogische/didactische competenties, een ruime ontwikkeling met betrekking tot de kennis en vaardigheden op het gebied van ICT/sociale media heeft
  • Een leerkracht die innovatief is en een onderzoekende houding heeft
  • Een leerkracht die bereid is zichzelf verder te ontwikkelen
  • Een teamspeler, bij wie kwaliteit leidend is
  • En…. natuurlijk enthousiast is en mee wil bouwen aan de ontwikkeling van de school
Belangstelling?
Stuur je CV en motivatiebrief, onder vermelding van het vacaturenummer 18/19 30, uiterlijk 5 augustus 2018 naar werken@mosalira.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.