• 11 mei 2022
 • Vacaturenummer lv-85727
Basisschool Swentibold Logo INNOVO zoekt met ingang van schooljaar 2022 - 2023
LEERKRACHT (M/V)
voor basisschool Swentibold te Born
(werktijdfactor 1.000)

Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor ieder kind passend onderwijs.
De scholen van INNOVO werken samen in verschillende regionaal georganiseerde clusters. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht.
Het betreft een baan in een groep 6/7 of in een groep 8.

Waar staat basisschool Swentibold voor?
 • Wij gaan er vanuit dat elk kind op onze school in staat is zich naar zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen;
 • Met als uitgangspunt “Swentibold, de school waar jij je thuis voelt”, zorgen wij voor een prettige omgeving, voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, zodat iedereen met plezier naar school komt en er een groot “ons kent ons” gevoel is.
 • “Samen leren, samen spelen, samen delen”, dat is ons uitgangspunt.
 • Vanuit onze vijf pijlers, eigenaarschap, veiligheid, respect, eenduidigheid en plezier geven wij ons unit-onderwijs steeds meer vorm.
Wat is onze (unieke) kracht?
 • Wij bieden een veilige plek waar kinderen graag zijn;
 • Binnen ons unitonderwijs hebben de leerlingen de ruimte om een evenwichtige, harmonische ontwikkeling door te kunnen maken;
 • Wij werken niet met rapporten, maar met een portfolio waarin we leerlingen volgen op leerlijnen en leerdoelen;
 • Wij bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied;
 • Wij richten het leerproces zó in dat kinderen stapsgewijs steeds zelfstandiger functioneren;
 • Wij leren kinderen samenwerken;
 • Wij bieden onze leerlingen een verbreed programma aan met accenten op het vlak van cultuureducatie (cultuurprogramma, , sport, spel).
Wij zien graag in jou:
-Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma;
 • Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid om zelf met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan;
 • Een proactieve en sociale houding, gericht op samenwerking;
 • Een professional die gelooft in onze visie en achter de doorontwikkeling van ons unitonderwijs staat en hier een actieve bijdrage in kan en wil leveren.
 • Wij zoeken nog een rekenspecialist of iemand die geïnteresseerd is om deze opleiding te volgen.

Wij bieden:
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van twee maanden;
 • Een professionele organisatie met een gemotiveerd team dat bestaat uit een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw en jong en oud;
 • Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden;
 • Ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma;
 • Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO academie;
 • Inschaling conform CAO Primair Onderwijs.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Karin Schumacher, directeur, via 046-4851562 of karin.schumacher@innovo.nl.

Maak je belangstelling kenbaar!
Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk maandag 25 mei 2022 a.s. voor 12:00 uur, sturen naar werken@innovo.nl.

Selectieproces en procedure:
 • Stuur jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl;
 • De benoemingsadviescommissie van INNOVO beoordeelt je brief en CV;
 • Bij een positieve beoordeling zijn er eerst gesprekken met de benoemingsadviescommissie van INNOVO;
 • Vervolgens vindt er een praktijk ochtend of tweede gesprek plaats bij de school;
 • Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces;
 • Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit gesprek kan de benoeming definitief gemaakt worden;
 • Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Deel deze vacature
Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en social media.