• 15 November 2023
 • Vacaturenummer lv-94227
basisschool St. Franciscus Logo INNOVO zoekt met ingang van 1-1-2024
een LEERKRACHT (M/V) unit 3, groep 6/7
voor basisschool St. Franciscus te Brunssum
(werktijdfactor 0.6-0.8 FTE)

Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor ieder kind passend onderwijs.

De scholen van INNOVO werken samen in verschillende regionaal georganiseerde clusters. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht.

Context
Basisschool Sint Franciscus staat in de wijk Treebeek, te Brunssum en heeft 170 leerlingen en 7 groepen.

Missie:
Iedereen = ieder één
Een uitdagende en boeiende leeromgeving waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn.

Visie:
Onze school straalt plezier, enthousiasme en een positieve houding uit. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om in een duidelijke, veilige omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Wij leren kinderen eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun ontwikkeling. Dit verhoogt de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen waardoor betere resultaten geboekt worden.

We zijn bezig met formatief handelen en doelgericht werken o.b.v. leerlijnen. Zoals alle scholen binnen INNOVO werken we met de 4 sleutels voor een effectieve les waarbij afstemming in de instructie en verwerking op 3 niveaus cruciaal is.

We hanteren SWPBS als basis voor ons schoolklimaat. Het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke pijler in ons onderwijs en krijgt extra aandacht

Schoolprofiel
Voor het complete schoolprofiel en aanvullende informatie over onze school verwijzen wij naar onze website: www.bsfranciscus.nl.

We zoeken een collega die:
 • Beschikt over een lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs;
 • Eigenaarschap toont over zijn of haar eigen ontwikkeling;
 • Affiniteit heeft met de bovenbouw;
 • Welbevinden en veerkracht van leerlingen belangrijk vindt en pedagogisch goed kan afstemmen;
 • Samen met ons wil bouwen aan het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen (ook t.a.v. het sociale klassenklimaat);
 • Graag opbrengstgericht werkt en daarbij didactisch goed kan afstemmen o.b.v. leerlijnen;
 • Goed kan samenwerken en actief betrokken is bij denk- en uitvoeringsprocessen in de school;
 • Affiniteit heeft met een gemêleerde populatie.
Wij bieden:
 • Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en waarbij wij dus rekening houden met jouw behoeften en mogelijkheden;
 • Kandidaten met recente ervaring in het onderwijs en actuele referenties komen direct in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd met twee maanden proeftijd;
 • Indien het bovenstaande niet het geval is krijg je een tijdelijke benoeming bij INNOVO met uitzicht op een vaste benoeming bij goed functioneren;
 • Ondersteuning en begeleiding tijdens een passend individueel inwerkprogramma;
 • Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO-academie;
 • Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn;
 • Inschaling in schaal LB (minimaal €3.301,- bruto, maximaal €5.030,- bruto).
Vragen of meer informatie?
Voor meer informatie over INNOVO en onze scholen verwijzen wij graag naar onze website www.innovo.nl/.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Birgit Vrijman via 06-57884855 of via [email protected], directeur van basisschool St. Franciscus.

Maak je belangstelling kenbaar!
Ben jij de collega die wij zoeken? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren op deze vacature. Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief samen met een recent curriculum vitae tot 15 december 2023, sturen naar [email protected] en [email protected].

Selectieproces en procedure
 • Stuur jouw CV en motivatiebrief naar [email protected] en [email protected];
 • Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je brief en CV;
 • Bij een positieve beoordeling volgt een gesprek met de benoemingsadviescommissie. Een afspraak hiervoor zal in overleg worden ingepland;
 • Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces;
 • Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit gesprek kan de benoeming een definitief karakter krijgen;
 • Het opvragen van referenties en screening van social media maakt onderdeel uit van de procedure.
Deel deze vacature
Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en social media.