• 7 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93353
Brede school Cortemich Logo INNOVO Onderwijs op Maat is met ingang van 1 november 2023 op zoek naar een

INTERN BEGELEIDER (M/V)

voor unit 1-4 van Brede school Cortemich te Voerendaal

(werktijdfactor: 0,8-1,0 fte)

Brede school Cortemich zoekt een Intern begeleider die beschikt over een PABO diploma, een afgeronde opleiding tot intern begeleider en (bij voorkeur) beschikt over relevante werkervaring als intern begeleider binnen het primair onderwijs. De intern begeleider maakt deel uit van het managementteam, bestaande uit de directeur, adjunct-directeur en de collega intern begeleider. Het managementteam geeft op integrale wijze leiding aan de (onderwijs)processen binnen de school. De intern begeleider legt verantwoording af aan de
directeur over de kwaliteit van het opgedragen takenpakket.

Schoolprofiel brede school Cortemich
Brede school Cortemich is met circa 500 leerlingen een grote school in een dorp met een hechte gemeenschap en een rijk verenigingsleven. Het team draagt de schoolvisie ’Leren doen wij natuurlijk samen’ uit waarin leerlingen worden uitgedaagd om zichzelf verder te ontwikkelen als individu in de maatschappij. De afgelopen jaren zijn vernieuwingen ingezet zowel onderwijsinhoudelijk als ook in het gebouw. Samen met onze partners in het gebouw verzorgen wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar tussen 7:30 en 18:30 uur.Samen staan wij voor onze visie “Goed onderwijs op Cortemich” volgens de 5 vingers; SEO, samenwerken, zelfsturing, doelinstructie/zelfstandigheid en onderzoekend leren/ICT. We zijn het afgelopen schooljaar gestart met een traject vanuit “Stichting LeerKRACHT”, waarbij we samen werken aan onze verbetercultuur. Er is een ambitie om een verdere verdieping en professionalisering samen met het team gestalte te gaan geven. Samen met je collega intern-begeleider bouw je verder aan de ondersteuningsstructuur en de
kwaliteit van ons onderwijs en weet je ons onderwijs toekomstbestendig te maken.

Wij zien graag in jou…
 • een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma en een afgeronde opleiding intern begeleider,
 • eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid om zelf met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan,
 • een proactieve houding, gericht op samenwerking en het aanspreken van een ieders talenten,
 • een rol binnen unit 1-4 gericht op onze verbetercultuur en in de verbinding met unit 5-8,
 • een daadkrachtige collega die vanuit visie weet te handelen en te coachen,
 • zelfstandigheid en een leider op het gebied van kwaliteitsverbetering en de ondersteuning van leerlingen,
 • een sterke verbinding met zowel de interne als externe omgeving,
 • een innovatieve houding welke rekening weet te houden met de omgevingsfactoren van leerlingen, gebouw en de teamleden.

Wij bieden…
 • een uitdagende werkplek in Voerendaal,
 • een enthousiast team van professionals met diverse specialismen dat wil leren en verder ontwikkelen,
 • een team dat gedreven is en het beste uit de leerlingen wil halen,
 • een school met een eigen identiteit, die op weg is naar de concretisering van toekomstbestendig onderwijs,
 • een school met stabiele leerlingenaantallen voor de nabije toekomst,
 • een hoge mate van ouderbetrokkenheid;
 • een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn,
 • ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma,
 • een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO academie,
 • een school die wil blijven werken aan kwaliteitsverbetering,
 • een inschaling conform CAO PO in schaal 11 (OOP).

Inlichtingen en procedure
Voor vragen over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Sanne Loozen (adjunct-directeur brede school Cortemich) via 06- 17 50 69 40 of [email protected]

Heb je interesse in deze functie, stuur je motivatiebrief dan, inclusief recent curriculum vitae vóór vrijdag 22 september 2023 per mail aan [email protected] en [email protected]
Na de sluitingstermijn ontvang je bericht van ons en volgt een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 26 september 2023 en/of donderdag 28 september 2023.
Ter afronding van de procedure volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek, waarna benoeming door het College van Bestuur kan plaatsvinden. Het bevragen van referenties en het screenen van Social Media maakt standaard onderdeel uit van de procedure.
Onze missie: inspireren om te leren komt ook naar voren in de uitnodiging aan geschikte kandidaten om deel te nemen aan de Talent Motivatie Analyse [TMA] als onderdeel van de procedure, maar vooral ook als inkijk op waar je professioneel staat en daarmee zicht op je eigen ontwikkelingsproces.

Deel deze vacature!
Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en Social Media.
We maken graag kennis met jou!