• 30 November 2023
 • Vacaturenummer lv-94401
Basisschool Franciscus Logo INNOVO Onderwijs op Maat
is met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar een

Intern Begeleider (m/v)
voor groep 1 t/m 8 van
Basisschool Franciscus te Bunde
(werktijdfactor: 0,6 – 1,0 fte)

Basisschool Franciscus zoekt een Intern begeleider die beschikt over een PABO diploma, een afgeronde opleiding tot intern begeleider en (bij voorkeur) beschikt over relevante werkervaring als intern begeleider binnen het primair onderwijs.
De intern begeleider maakt deel uit van het managementteam, bestaande uit de directeur en de collega intern begeleider. Het managementteam geeft op integrale wijze leiding aan de (onderwijs)processen binnen de school. De intern begeleider legt verantwoording af aan de directeur over de kwaliteit van het opgedragen takenpakket.

Schoolprofiel Franciscus
Basisschool Franciscus is een school met ca. 300 leerlingen die een sterke verbondenheid kent met de gemeenschap Bunde. De school heeft in 2008 een nieuw gebouw in gebruik genomen dat wordt gekenmerkt door een vriendelijke sfeer, multifunctionaliteit en goede facilitaire en ICT-
voorzieningen. Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we in iedere unit met gemengde (stam)groepen en een verwerkings-/ instructielokaal. De ruimte tussen de klaslokalen (het ‘tussengebied’) wordt steeds meer als leerplein gebruikt.
De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren zal stabiliseren op ca. 300 leerlingen. Er zijn goede mogelijkheden tot samenwerking met ketenpartners, die in het schoolgebouw zijn of kunnen worden gehuisvest.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het proces Onderwijs Anders Organiseren. Op dit moment is het team weer in een fase om het gedachtengoed te herijken. Op onze school hechten we veel waarde aan rust en structuur waardoor er een veilige en fijne leeromgeving gecreëerd wordt.
De samenwerking tussen de leerjaren en de units zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen door de transitie die de school doormaakt.

Voor meer informatie zie de website van de school: www.bsfranciscusbunde.nl

Werkzaamheden:
Als Intern begeleider bestaan je werkzaamheden onder andere uit:
 • Ontwikkeling van zorgbeleid;
 • Coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school;
 • Begeleiden en coachen van leraren;
 • Professionalisering.

Klik hier voor een uitgebreide uitwerking van bovenstaande algemene werkzaamheden.

Wij bieden:
 • een enthousiast, hardwerkend en hecht team van professionals die samen willen leren en ontwikkelen;
 • een cultuur op basis van vertrouwen, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap;
 • een zeer modern gebouw met vele mogelijkheden;
 • ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden;
 • een school die wil blijven werken aan kwaliteitsverbetering;
 • een inschaling conform CAO PO in schaal 11 (OOP).

Inlichtingen en procedure:
Voor vragen over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Ron Winkens (directeur basisschool Franciscus) via [email protected] of Robbin Daemen (HRadviseur) via [email protected].

Heb je interesse in deze functie, stuur je motivatiebrief, inclusief recent curriculum vitae per mail aan [email protected] en [email protected].

Na de sluitingstermijn ontvang je bericht van ons en volgt een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 4 december. Ter afronding van de procedure volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek, waarna benoeming door het College van Bestuur kan plaatsvinden.

Het opvragen van referenties en het screenen van social media maakt standaard onderdeel uit van de procedure.

Onze missie: inspireren om te leren komt ook naar voren in de uitnodiging aan geschikte kandidaten om deel te nemen aan de Talent Motivatie Analyse [TMA] als onderdeel van de procedure, maar vooral ook als inkijk op waar je professioneel staat en daarmee zicht op je eigen ontwikkelingsproces.

Deel deze vacature:
Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en social media.

We maken graag kennis met jou!