• 13 juli 2020
  • Vacaturenummer lv-74931
Mgr. Hanssen Logo Gezocht wordt naar een

GEDRAGSWETENSCHAPPER(S)(ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG)

voor 0,5 FTE invulling zwangerschapsverlof voor de Mgr. Hanssen

Mgr. Hanssen is voor haar organisatie op zoek naar een enthousiaste gedragswetenschapper die vorm en inhoud kan geven aan de werkzaamheden zoals hieronder omschreven.
De werkzaamheden worden verricht vanuit de verschillende locaties van Mgr. Hanssen, Hoensbroek en Roermond.

De gedragswetenschapper ontwikkelt beleid ten aanzien van psychosociale aspecten van het onderwijs, verleent pedagogische begeleiding en ondersteuning aan leraren, verricht diagnostisch onderzoek en doet aan professionalisering.

Binnen de Mgr. Hanssen heeft de gedragswetenschapper een belangrijke rol binnen de Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) en onderhoudt de contacten met externe (hulpverlenings-) instanties. Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor het OPP (ontwikkelingsperspectief) en de evaluatie van het arrangement.

Voor de volledige vacaturetekst zie de website van de Mgr.Hanssen : www.mgrhanssen.nl