• 9 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-64943
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Voor Campus Special Needs (SO/VSO) zijn wij, voor schooljaar 2018/2019 op zoek naar

FLEXIBEL INZETBARE LEERKRACHTEN

In totaal zoeken wij WTF 1,4

Binnen de Campus Special Needs bieden wij onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We bieden onderwijs aan twee doelgroepen: het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Onze groepsleerkrachten hebben een professionele houding, zijn breed inzetbaar en dragen bij aan de ontwikkeling van de school. Naast samenwerking en een goede communicatie met ouders vinden we het verzorgen van “boeiend” onderwijs belangrijk.

Wij vragen:
 • HBO PABO
 • Bij voorkeur master SEN
 • Ervaring in het werken met doelgroep en affiniteit met de doelgroep
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
 • Kunnen/willen werken met het onderwijsconcept IPC
 • ICT vaardigheden; kunnen werken met smartboard en leerling devices
 • Diagnostische kwaliteiten en handelingsgericht kunnen werken
 • Spontaan, flexibel en een positieve instelling
Daarnaast kun je:
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Aansluiten bij de belevingswereld van het kind en zorgen voor een uitdagende en leeromgeving
Meer informatie?
Meer informatie kun je vinden op onze website www.mosalira.nl.

Belangstelling?
Belangstelling voor de vacature? Reageren kan door je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 5 augustus 2018 te sturen naar werken@mosalira.nl onder vermelding van vacaturenummer 18/19 32. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 16 en 17 augustus in de middag. Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek, ontvang je in de week ervoor hierover per mail bericht.