• 11 juni 2019
 • Vacaturennummer lv-70066
Hogeschool Zuyd Logo
De bachelor opleiding Verpleegkunde maakt onderdeel uit van de Faculteit Gezondheidszorg. De Faculteit heeft als profiel “De Innovatieve Professional”. De medewerkers van de opleiding zijn trots op de kwaliteit én het feit dat ze landelijk een vooraanstaande positie innemen. De komende beleidsperiode staat de verdere verbetering van de kwaliteit en de innovatie van onderwijs, onderzoek en leven lang leren centraal. Onze nieuwe collega geeft mede invulling aan het gedachtegoed van Onderwijs, Onderzoek en Leven Lang Leren. Met het curriculum van de HBO-V worden de studenten “state of the art” toegerust om te voldoen aan de ontwikkeling in het kader van BachelorNursing 2020 en de brede ontwikkelingen in de zorg.

Voor de versterking van het docententeam binnen de opleiding Verpleegkunde (voltijd-duaal en deeltijd) zijn wij vanaf september 2019 op zoek naar:

DOCENTEN VERPLEEGKUNDE (2 FTE)


Wij zoeken enthousiaste en gepassioneerde collega’s die het een uitdaging vinden om een bijdrage te leveren aan het mee ontwikkelen en uitvoeren van kwalitatief goed onderwijs. Hiertoe behoort ook coaching en begeleiding van studenten in praktijkleren en vaardigheidsonderwijs. Tevens draag je bij aan de vertaling van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de (verpleegkundige) zorg naar een opleiding die onze HBO-V studenten toerust voor hun toekomstig beroep. Aandacht voor zorginnovatie, waaronder ook technologie in de zorg, verpleegkundig leiderschap, interprofessionele samenwerking en onderzoek zijn daarbij vanzelfsprekendheden. Naast de onderwijs gerelateerde taken lever je ook een bijdrage aan de organisatie van de opleiding en (onderzoeks)projecten. Deze projecten kunnen zowel binnen de opleiding als in samenwerking met externe partners plaatsvinden. In ieder geval zul je veel samenwerken met verschillende professionals binnen en buiten de opleiding.

Om onze ambities waar te maken verwachten wij van jou als collega dat je:
 • passie hebt voor onderwijs en verpleegkunde én bij voorkeur beschikt over een didactische aantekening voor het hbo;
 • beschikt over tenminste een HBO Verpleegkunde diploma en bij voorkeur over een opvolgend masterdiploma;
 • kennis en ervaring hebt met onderzoeksmethodologie / Evidence Based Practice;
 • actuele verpleegkundige werkervaring hebt;
 • Vaardig bent en een voorbeeldrol hebt in Klinisch redeneren;
 • Gedegen kennis bezit van anatomie, fysiologie en pathofysiologie;
 • zicht hebt op actuele ontwikkelingen in de generieke/algemene gezondheidszorg en verpleegkunde in het bijzonder;
 • affiniteit en ervaring hebt met innovatie- en implementatieprocessen in de zorg;
 • op een enthousiaste en coachende manier studenten kan opleiden tot een beginnend professional;
 • een echte teamplayer bent en flexibel inzetbaar bent.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een aanstelling voor de duur van 1 jaar bij de Stichting Hogeschool Zuyd of via payrolling bij Randstad Employability waarbij de fte omvang bespreekbaar is. Wij bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 11 CAO−HBO (maximum € 4.892,31 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.

Interesse?
Neem voor nadere informatie over de functie contact op met Peter Evers, teamleider Verpleegkunde, tel. 06-49324262 of met Vanna Vis – Dronkert, teamleider Verpleegkunde, tel. 06-24585515.

Sollicitatie:
Je kunt vóór 24 juni a.s. je sollicitatie kenbaar maken door het invullen van je persoonlijke gegevens (voorzien van motivatiebrief en CV) op de website .

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Belangrijk
Zuyd Hogeschool streeft naar kwaliteit en professionaliteit. Daarom verwachten wij veel van onze docenten. Bijvoorbeeld dat ze een masterdiploma hebben en pedagogisch/didactisch bekwaam zijn. Kandidaten met deze kwalificaties hebben onze voorkeur. Voldoe jij niet aan deze eisen maar wil je deze kwalificaties wel op korte termijn halen, reageer dan ook. Wij maken dan afspraken over het behalen van de noodzakelijke diploma’s.