• 15 januari 2020
 • Vacaturennummer lv-73041
De Bibliotheek Logo De Bibliotheek Venlo ontwikkelt zich naar een laagdrempelig en onafhankelijk Huis van Informatie. Samen met onze culturele, educatieve en maatschappelijke partners creëren we een centrale voorziening waar de inwoners van Venlo terecht kunnen voor lezen, leren, ontwikkelen en beleven. Het Huis van Informatie faciliteert en stimuleert inwoners van onze gemeente om actief mee te kunnen doen in de maatschappij. Inwoners en partners leveren samen input voor de dienstverlening van de Bibliotheek Venlo.

De Bibliotheek Venlo heeft naast de Stadsbibliotheek in het centrum van Venlo vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen en Velden. Op 40 basisscholen in de gemeente Venlo zijn we als educatieve partner aanwezig met de Bibliotheek op School. Naast een team van 35 medewerkers werken we met 130 vrijwilligers. Jaarlijks vinden er meer dan 250 activiteiten plaats, ontvangen we ca. 330.000 bezoekers en hebben we ruim 800.000 uitleningen.

Per 1 mei 2020 zijn wij op zoek naar een

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT


De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en komt tenminste vier keer per jaar bijeen. De raad heeft een beleidsbepalende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Wegens de afloop van de betreffende termijn zoekt de raad een nieuwe voorzitter.

Profiel
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de directeur-bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.

Van onze voorzitter van de raad van toezicht verwachten wij dat hij of zij:
 • zorg draagt voor het goed functioneren van de raad van toezicht en een open en constructieve samenwerking nastreeft;
 • affiniteit heeft met de doelstellingen en maatschappelijke functie van de Bibliotheek;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft, liefst met aantoonbare relevante ervaring;
 • de Governance Code Cultuur onderschrijft en kennis heeft van Cultural Governance vraagstukken;
 • visie heeft op en uitvoering kan geven aan de rol van de raad van toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder;
 • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • optreedt als adviseur/sparringpartner van de directeur-bestuurder;
 • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de lokale/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen;
 • integer is en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • communicatief vaardig is en voldoende beschikbaar.

Leden van de raad van toezicht zijn bekend met ontwikkelingen in de gemeente Venlo, zijn cultureel-maatschappelijk betrokken en beschikken over een relevant netwerk.

Aanbod
Een boeiende en verantwoordelijke functie binnen een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de raad van toezicht van de Bibliotheek Venlo vervullen deze functie onbezoldigd.

Informatie en reacties
Wij nodigen u van harte om via de website van de Bibliotheek Venlo alvast kennis te maken met onze organisatie. In ons jaarverslag leest u wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze ambities zijn: www.bibliotheekvenlo.nl/over-ons/beleid

We ontvangen graag voor maandag 3 februari uw reactie, voorzien van motivatie en cv, per e-mail t.a.v. de heer Ben Janssen, bestuurssecretaris:bjanssen@bibliotheekvenlo.nl . De eerste gesprekken staan gepland op maandag 10 februari.

Voor meer informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Henk van den Heuvel, lid raad van toezicht, telefoonnummer 06 – 57541331.