• 14 december 2018
 • Vacaturennummer lv-67377
Lybrae is een onafhankelijk projectconsultancy- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven ontzorgt en oplossingen biedt bij technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken. We zijn actief binnen de vakgebieden bouwkunde, civiele techniek, milieu, ruimtelijke ordening en bestuursrecht.

We beschikken over ruim 175 adviseurs die projecten uitvoeren bij onze opdrachtgevers, waaronder gemeenten, provincies, ministeries, omgevingsdiensten, waterschappen en ingenieursbureaus.

Lybrae is onderdeel van Lybrae Nederland en is sinds 2002 actief. We hebben vestigingen in Maastricht, Eindhoven, Breda, Rotterdam en Arnhem. Onze huidige focus ligt op Zuid- en Midden-Nederland, maar we zijn in geheel Nederland actief.

In verband met de verdere uitbreiding van onze organisatie in Maastricht zijn we op zoek naar een:

VERGUNNINGVERLENER BODEM


Functieomschrijving:
Middels bedrijfsgerichte vergunningverlening zorgdragen voor primair de instandhouding respectievelijk de verbetering van een veilig en gezond (leef)milieu en secundair op andere vlakken van het werkterrein van de sector (fysieke domein) in de gemeente binnen de wettelijke kaders en ter zake geformuleerd beleid.
Het uitgangspunt is: generalist met behoud van specialisme/taakaccenten* ( bijv. geluid, lucht, externe veiligheid, bodem etc.).

Functie-inhoud
 • De Senior Milieu Vergunner toetst en geeft beschikkingen af van meervoudige en/of complexe aanvragen betreffende
  • vergunningen, ontheffingen en meldingen van categorie c-bedrijven in het kader van het Activiteitenbesluit;
  • IPPC-bedrijven aan geldend beleid, milieuwet en –regelgeving (de Wet milieubeheer, geluidshinderverordening e.d.);
  • Uitgevoerde bodemonderzoeken (o.a. BSB-onderzoek, nulsituatie-onderzoek, sanering ondergrondse tank) en/of saneringsplannen aan de geldende bodemwetgeving (Wet bodembescherming) en het lokale bodembeleid en in voorkomende gevallen op andere vlakken van het werkterrein van de sector;
 • Verantwoordelijk voor een integrale intake, procedurele en inhoudelijke afstemming, procesbegeleiding en –bewaking, evaluatie en nazorg met betrekking tot primaire processen (coördinatie deelvergunningen) op de deelterreinen van het leefmilieu en bodemkwaliteit als in voorkomende gevallen op andere vlakken van het werkterrein van de sector (denk aan Omgevingsvergunning);
 • Oefent waar nodig toezicht uit op de uitvoeringswerkzaamheden c.q. het vergunproces, beoordeelt periodiek uitgevoerde saneringswerkzaamheden en zorgt daarmee voor de instandhouding van de aanwezige of gewenste milieukwaliteit;
 • Zorgt voor de ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke afstemming en communicatie met de betrokken disciplines binnen en buiten de organisatie (eerste aanspreekpunt klantencontacten);
 • Adviseert op het gebied van (on)mogelijkheden betreffende (meervoudig en/of complexe) vergunningverlening, inspectie, handhaving en saneringsaanpassingen;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd met betrekking tot (meer complexe) bouwplannen, projecten en bestemmingsplannen voor het onderdeel bodem;
 • Signaleert en draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van mogelijke (beleids)verbeteringen met betrekking tot vakinhoudelijke ontwikkelingen;
 • Draagt bij aan de kennisoverdracht op het onderhavige werkterrein en is inhoudelijk klankbord;
 • Hij adviseert de rechtsbeschermingsjurist in bezwaar- en beroepsprocedures, vertegenwoordigt het team waar nodig bij hoorzittingen en in rechte.
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de te realiseren doelen. Deze worden jaarlijks vastgelegd in het bedrijfsplan en/of het teamplan;
 • Participeert in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • Hij neemt deel aan en vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale en landelijke werkgroepen en/of overleggen;
Opleiding:
 • HBO-Milieukunde, dan wel een technische Hbo-opleiding met applicatie Milieukunde.
Overig:
 • WO werk- en denkniveau;
 • Vermogen om te werken in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld (omgevingsbewust);
 • Vermogen om inhoud, proces en organisatie van de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de omgeving (integraal denkvermogen);
 • Gericht op effectief samenwerken;
 • Resultaatgericht;
 • Vermogen om helder en effectief te communiceren;
 • Ruime ervaring met complexe werkprocessen
 • Ervaring met het projectmatige werken;
 • Projectmatig kunnen werken.
Wij bieden:
Lybrae gaat samen met jou kijken naar wat jij belangrijk vindt in jouw functie, zodat jij voldoende uitdaging blijft houden. Je krijgt de mogelijkheid om aan verschillende projecten te werken, en op vele terreinen vaardigheden te ontwikkelen. Jij kan bijdragen aan een belangrijk project, wat waardevol is voor de organisatie.

Het salaris voor deze functie ligt tussen de €2.500,- en €3.500,-, afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring. Daarnaast biedt Lybrae jou de mogelijkheid tot zowel parttime als fulltime dienstverband, mogelijkheid tot een leaseauto of reiskostenvergoeding en een collectieve zorgverzekering. Je kan bij ons solliciteren voor een dienstverband bij Lybrae dan wel als ZZP’er. Wanneer jij het een uitdaging vindt om jouw kennis te delen met een junior, bieden wij jou deze kans!

Geïnteresseerd?
Stuur ons dan jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae bij voorkeur per e-mail (info@lybrae.nl).

Bezoek onze website www.lybrae.nl voor meer actuele vacatures en informatie over onze organisatie. Om direct naar de vacature op onze website te gaan klik hier.

Lybrae Maastricht
Parallelweg 56
6221 BD MAASTRICHT
Contactpersoon: Jan van der Ros
Tel: 043- 604 90 00