• 7 juni 2021
 • Vacaturenummer lv-79421
Zuyd Hogeschool Logo Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Sinds jaar en dag staan diverse opleidingen van ons in de top van de keuzegidsen. Dit komt onder andere door de persoonlijke aandacht voor onze studenten en onze relatieve kleinschaligheid. Bovendien werken wij over de grenzen van vakgebieden heen intensief samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Dit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het in de 21e eeuw niet alleen om kennis gaat, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen.

Met 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en Associate Degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden, 28 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar terug gaat, is Zuyd sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van deze regio.

De dienst Human Resources is een dienst die in verbinding met de organisatie passende ondersteuning wil geven om de ambities van Zuyd Hogeschool te realiseren. De dienst bestaat uit ca. 45 medewerkers en is ingedeeld in een viertal teams w.o. het team Specialisten.

Ten behoeve van het team Specialisten zoeken wij, zo spoedig mogelijk een

Specialist Human Resources
(adviseur D)
1,0 fte

De Specialist HR adviseert bij de uitvoering van het beleid van de dienst HR. De functie is afwisselend en het takenpakket is tweeledig, zowel met focus op regelgeving (beleidsmatig) als focus op management informatie (cijfermatig). De werkzaamheden bestaan uit het vertalen van wijzigingen in wet- en regelgeving of cao naar regelingen voor Zuyd en het coördineren van de implementatie daarvan, het aanleveren van (management)informatie en het coördineren van projecten met name gericht op zaken die betrekking hebben op de P&C-cyclus en als laatste het analyseren en genereren van stuurinformatie met betrekking tot de inzet van personeel.

De medewerker wordt hiërarchisch en functioneel aangestuurd door de teamleider. Inwerken gebeurt door de collega’s in het team.

We bieden een functie met onderstaand takenpakket:

Beleid, procedures en regelingen
 • Het vertalen van (wijzigingen in) wet- en regelgeving of cao op arbeidsvoorwaardelijk gebied
  • naar de bestaande regelingen, beoordelen en aanpassen wanneer nodig.
  • naar nieuwe regelingen en het ontwikkelen van nieuwe procedures.
 • Adviseren van HR adviseurs en HR functionarissen over specifieke onderwerpen waar jij verantwoordelijk voor bent.
 • Het ontwikkelen, bijdragen en bewaken van de uitvoering van bestaand beleid.
 • Het op eigen initiatief verbetervoorstellen doen voor bestaande regelingen en procedures.
 • Het actief en flexibel oppakken van urgente vraagstukken van collega’s binnen en buiten de dienst HR.
Planning & control en management informatie
 • Uitvoeren van de planning & control cyclus.
 • Juist, tijdig en volledig aanleveren van de managementinformatie en stuurinformatie.
 • Een coördinerende en inhoudelijke bijdrage leveren aan:
  • het opstellen en bewaken van HR budgetten en HR begrotingen;
  • analyse van de realisatie en de afwijkingen t.o.v. het budget;
  • kostenbeheersing;
  • forecasting;
  • het leveren van formatiecijfers;
  • berekenen van voorzieningen;
  • functioneel beheer van het salarisprogramma ADP Workforce.
 • Onderhouden en verzorgen van management informatie (zowel standaard als op maat).
 • Betrokkenheid tonen bij en meewerken aan innovatieve ontwikkelingen binnen en buiten de dienst HR op het gebied van “HR managementinformatie”.
Projectmatige werkzaamheden
Actuele voorbeelden zijn:
 • Standenregister (controle document van de salaris output op persoonsniveau) opstellen, uitvoeren en steekproefsgewijs controleren.
 • Digitaliseren van HR processen, waaronder digitalisering en onderhoud arbeidsovereenkomsten (tot één sjabloon).
 • Verdere ontwikkeling personele gegevens in MIS (HR-dashboard).
 • Arbeidsverleden bijwerken / onderhouden in ADP Workforce.
Wij verwachten van de kandidaat dat deze beschikt over:
 • Een afgeronde bedrijfseconomische (of vergelijkbare) opleiding op hbo- of post hbo niveau met kennis en ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke wet- en regelgeving;
 • Of een afgeronde opleiding op hbo- of post hbo niveau op het gebied van Human Resources met kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomische processen;
 • Specifieke kennis van financiële controle, managementinformatie en rapportages, verslaglegging en wet- en regelgeving;
 • (Uitgebreide) kennis van en feeling voor Excel (draaitabellen, complexe macro’s en werken met grote databestanden) en automatiseringssystemen;
 • Het vermogen om een vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar regelingen en procedures voor Zuyd (van tactisch naar operationeel niveau);
 • Ervaring met en vaardigheden in het vervullen van een voortrekkersrol en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Een collegiale en dienstverlenende instelling;
 • Een flexibele en pragmatische instelling, proactieve houding en de competenties van een teamplayer;
 • Analytisch vermogen met een praktische instelling en een grote mate van zelfstandigheid;
 • Goede communicatieve (advies)vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Arbeidsvoorwaarden
 • Het betreft een structurele functie 1,0 fte voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Een uitdagende werkkring en leuke collega’s.
 • Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 10 cao hbo (maximaal €4.307,66 bruto per maand bij een fulltime aanstelling).
 • Bij interne kandidaten wordt de huidige duur van het dienstverband aangehouden.
Heb je interesse:
Dan kun je nadere informatie inwinnen bij Wiel Debets, teamleider Specialisten, telefoonnummer 06-42756684.

Solliciteren
Je kunt vóór 18 juni 2021 solliciteren door het invullen van je persoonlijke gegevens (voorzien van motivatiebrief en CV) op de website www.werkenbijzuyd.nl.

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

Kandidaten worden ontvangen door een selectiecommissie. De samenstelling van de selectiecommissie zal in de uitnodiging bekend worden gemaakt.

De (online) sollicitatiegespreken zullen plaatsvinden op 24 juni 2021 met de mogelijkheid van een 2e gesprek.