• 14 januari 2022
  • Vacaturenummer lv-83319
RINO Zuid Logo Opdrachtgever
RINO Zuid is een opleidingsinstituut voor psychologische en pedagogische professionals in Zuid-Nederland en al ruim 30 jaar specialist in opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg. RINO staat voor Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en is inmiddels uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met niet alleen diverse postacademische en duale opleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook met diverse nascholingscursussen en incompanytrajecten. RINO Zuid leidt psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, pedagogen en andere professionals op die werken in de zorg, hulpverlening en het sociaal domein. Het is een levendige en dynamische netwerkorganisatie die zorgt voor kennisoverdracht en ontmoeting. RINO Zuid werkt met zelfstandige afdelingen. Een van de afdelingen is de afdeling BIG opleidingen.
Namens onze opdrachtgever zoeken wij voor deze afdeling een nieuwe collega. Het betreft een vacature bij de opleiding gezondheidszorgpsycholoog:

SENIOR MANAGER OPLEIDINGEN

strategisch – verbindend – creatief - organisatiesensitief


Uitdaging
RINO Zuid organiseert vier BIG opleidingen. Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren verdubbeld naar 400 en zal nog licht blijven groeien. De afdeling BIG opleidingen valt onder verantwoordelijkheid van het hoofd BIG en bestaat uit 9 medewerkers (senior Managers Opleidingen, Coördinatoren en Mentoren). Het team wordt gekenmerkt door zelfsturing, hoge mate van professionaliteit en samenwerkingsgerichtheid. De afdeling BIG wordt ondersteund door de binnendienst, met een eigen manager waarmee u nauw samenwerkt. Een belangrijke opdracht voor u als Manager Opleidingen is dat u verantwoordelijk bent voor de organisatie en innovatie van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog. In deze positie werkt u nauw samen met collega- Manager Opleidingen, hoofdopleiders, praktijkinstellingen, deelnemers en medewerkers. U bent sparringpartner voor de hoofdopleider, zowel landelijk als lokaal. U heeft een spilfunctie bij de afstemming tussen praktijk, docenten en opleidingscommissie en stemt dit voortdurend af met de hoofdopleiders. Een voorname taak is dat u medeverantwoordelijk bent voor de uitvoering van beleid ten aanzien van profilering en versterking van de opleidingen en heeft u een signaalfunctie. U zit visitaties en overleg binnen de opleiding voor en adviseert deelnemers bij specifieke vragen/problemen op het gebied van toelating, inschrijving, voortgang en afstuderen en bent lid van het strategische beraad van RINO Zuid.

Profiel
U bent een (aankomend) Manager Opleidingen met ervaring binnen het onderwijs en/of de zorgsector met een afgeronde academische opleiding. U heeft aantoonbare ervaring met opleiden en affiniteit met de zorg/ hulpverlening. Kenmerkend voor u zijn uw externe gerichtheid, passie voor het vak en een visie op zorg en welzijn en onderwijs. Mensen typeren u als open, verbindend, creatief, empathisch, flexibel, besluitvaardig, vernieuwend en gedreven waarbij uw stijl pragmatisch, inspirerend, motiverend, stimulerend, team- en mensgericht is. U bent een strategische denker die op een praktische manier de vertaalslag naar de praktijk weet te maken. U weet complexe situaties te doorgronden en te vertalen naar praktisch haalbare plannen en operationele uitvoerbaarheid zonder het strategisch perspectief uit het oog te verliezen. Van nature legt u makkelijk contact met mensen en haalt u plezier uit het voor elkaar krijgen van dingen vanuit een hands on mentaliteit. Tevens bent u in staat om individuele belangen met algemene team- en organisatiebelangen te verenigen. U bent ondernemend en zet graag zelf de benodigde lijnen uit. Daarbij bent u iemand met gevoel voor relaties en verhoudingen in een dynamische netwerkomgeving.

Aanbod en arbeidsvoorwaarden
RINO Zuid biedt een innovatieve, dynamische en afwisselende baan in een ambitieuze organisatie die permanent ontwikkelt, verandert en verbetert. Samenwerking met diverse groepen collega’s en in telkens wisselende verhoudingen. Een werkomgeving met korte lijnen en snelle acties, maar met complexe regelgeving en ontwikkelingen met een goede mix tussen vorm en inhoud. Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ (FWG 65) en flexibele werktijden.

Geïnteresseerd?
Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren vóór 14 februari 2022 tegemoet.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Joyce Coensen (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)6 27001356 of Marijke Pfennings (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31(0)6 52773262. Een competentieanalyse en referentieonderzoek kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Een ontwikkelassessment ná de benoemingsperiode maakt onderdeel uit van de procedure.