• 13 September 2023
 • Vacaturenummer lv-93425
gemeente Sittard-Geleen Logo Heb jij affiniteit met statushouders en ben jij in staat om iemand met de juiste begeleiding een plek in de Nederlandse maatschappij te laten innemen?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in gegaan. Gemeenten hebben hiermee een regierol gekregen op de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat we inburgeraars vanaf de start tot aan het einde van de inburgering begeleiden bij activiteiten gericht op de Nederlandse taal en participatie. Het ultieme doel is toeleiding naar betaald werk.

Inburgering valt onder het brede Sociaal Domein. Dit betekent dat er overlap is met de Participatiewet en dat er een link is met de terreinen Jeugd en WMO.

Wat wordt jouw uitdaging?

Als Regisseur inburgering ben je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Wet inburgering. Met iedere inburgeraar stellen we een op maat gesneden traject op zodat zijn ontwikkelpotentieel optimaal wordt aangesproken. Dit verlangt een intensieve samenwerking met de inburgeraar en samenwerkingspartners.

Concreet behoren de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket:
 • Jij bent vanuit de gemeente het centrale aanspreekpunt voor de inburgeraar en zijn of haar gezin;
 • Je werkt generalistisch, zet de lijnen uit naar de verschillende betrokken partners en zorgt voor de onderlinge afstemming en een helder afsprakenkader. De diverse partners waarmee je in contact staat zijn o.a.: de taalaanbieder, vluchtelingenwerk, collega’s binnen het Sociaal Domein, onderwijs en het voorliggend veld;
 • Het eerste contact met de inburgeraar bestaat uit kennismaking en oriëntatie op zijn ontwikkelpotentieel: de Brede Intake;
 • Met de informatie uit de Brede intake stel je samen met de inburgeraar het Plan inburgering en Participatie (PIP) op. Dit plan is de leidraad voor het gehele inburgeringstraject (gemiddelde doorlooptijd van drie jaar) en omvat de afspraken en doelen waaraan gewerkt gaat worden;
 • Je houdt (over)zicht op alle inhoudelijke processen die er spelen en treedt verbindend op;
 • Je bewaakt de voortgang van de inburgeraar, je signaleert en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen;
 • Je rapporteert over de gemaakte afspraken en inzichten en zorgt voor een goede registratie.
Wat breng je mee?

Als professional zet je graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen, maar samen met je collega’s. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn? Daarnaast:
 • beschik je over een relevant HBO- diploma;
 • beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • heb je kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet (of bent bereid je die eigen te maken)
 • heb je kennis, ervaring en affiniteit met de doelgroep statushouders;
 • ben je een echte regisseur en in staat om overzicht te houden in vaak complexe situaties;
 • toon je initiatief, lef en werk je oplossingsgericht;
 • ben je een teamspeler.
Wij bieden!

Dit is een functie voor 28 tot 36 uur per week. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn op basis van 36 uur per week? Dat zetten we voor je op een rij:
 • Een salaris tot € 4.537,00 bruto per maand (schaal 9).
 • € 3,00 vergoeding per dag die je thuiswerkt.
 • Een eigen mobiele telefoon en device.
 • De mogelijkheid tot het inrichten van een thuiswerkplek.
 • Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- per jaar
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelfaciliteiten.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar voor 36 uur per week, met uitzicht op vast dienstverband.
Ook kun je rekenen op 17,05% individueel keuzebudget. Dit budget geeft jou keuzevrijheid in de secundaire arbeidsvoorwaarden die je ontvangt. Zo kan je kiezen voor meer salaris, meer pensioenopbouw of je koopt meer verlofdagen. Meer weten over de arbeidsvoorwaarden binnen onze gemeente? Check :www.caogemeenten.nl

Vidar

Als Regisseur Inburgering werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vixia BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-doelgroep als de Sw-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

Naast Team Ontwikkeling, bestaat Vidar uit de teams Commercie, Uitkeringen, Productie & diensten en Ondersteuning. De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 70 FTE bij team Ontwikkeling.

Ben jij enthousiast?

Je sollicitatie zien we dan graag uiterlijk 28 september a.s. via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 3 oktober 2023 en vrijdag 6 oktober 2023.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anita Feiter, unitcoördinator team Ontwikkeling, tel. 06 – 58 07 66 07.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Monique Huveneers, Adviseur HRM, tel. 06 – 46 19 13 31.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.